Abonnementsartikel

Halver antallet af skær på græsmarksnedfælderen og opnå et højere udbytte i græsmarken og en lavere kvælstoffordampning.

Blandt deltagere i temadagen "Optimal udbringning og udnyttelse af gylle" var der repræsentanter fra en lang række maskinstationer, og for dem var det heldigt, at grillpølserne først blev serveret lidt sent. For var pølserne blevet serveret omkring klokken tolv, havde der været stor risiko for, at flere maskinstationsfolk havde fået pølsen galt i halsen.

Grunden til det var, at Tavs Nyord, Aarhus Universitet, i sit indlæg om nedfældning løftede sløret for, at man med fordel kunne pille hvert anden skiveskær af gyllenedfælderen til græsmarker.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- To forsøg her i landet og et enkelt i Nordtyskland viser, at vi med fordel kan gå fra 17 og til 34 centimeter imellem skiveskærene på græsmarksnedfælderen. Med den store afstand får vi en mindre fordampning af ammoniak, og vi får også et større udbytte i græsmarken, sagde Tavs Nyord.

At der blev arbejdet med netop 17 og 34 centimeter i forsøgene skyldes, at der til forsøgene blev anvendt en Samson TD nedfælder. Afstanden på 34 centimeter blev opnået ved at afmontere hvert andet skær på nedfælderen.

Overrasket formand

Formanden for Danske Maskinstationer og Entreprenører, Søren Ulrik Sørensen, er overrasket over forsøgets resultat og sætter nu foreningens konsulentvirksomhed til at undersøge, om der skal ændres strategi.

- Når det handler om græs, tager vi ofte ved lære af hollænderne. Ser vi på de nedfældere, som de anvender i græsmarkerne, så arbejder de med en meget lille afstand imellem skærene. Jeg vil derfor gerne have underbygget de nye forsøgsresultater, før vi kaster os ud i at udvikle - og investere i nyt materiel, siger Søren Ulrik Sørensen.

Optimal afstand ukendt

Forsøgene omfattede udelukkende de to afstande, og derfor kunne Tavs Nyord ikke sige om skærafstanden på de 34 centimeter var det optimale.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Fordampningen af ammoniak vil med stor sandsynlighed reduceres i takt med, at afstanden imellem skærene øges. Det skyldes, at vi med færre skær på nedfælderen har lettere ved at komme i jorden, og da skærene laver en V-formet rille, skal de kun nogle få centimeter ekstra i jorden for at kunne rumme den dobbelte mængde gylle, sagde Tavs Nyord, og fortsatte:

- Med hensyn til udbytte ved vi ikke, hvor optimum ligger. Teoretisk kan den ligge imellem de to afstande, som vi har arbejdet med i forsøgene, og den kan også være større end de 34 centimeter. Det kan kun nye forsøg vise.

Stor afstand, mere kløver

Tavs Nyord fik flere spørgsmål efter sit indlæg, og flere var bekymrede for, om gyllen kunne fordele sig i tørjorden, når der var 34 centimeter imellem skærene. Der blev også spurgt ind til, om fordelingen af græs og kløver ændrede sig, når skærafstanden blev fordoblet.

- Der var en tendens til, at der var mere kløver i parcellerne med dobbelte skærafstand, men om det ligefrem var sådan, at der skete en opdeling af arterne med meget græs omkring rillen, hvor gyllen nedfældes og mere kløver længst væk fra rillen, har jeg ingen observationer på. Hvorvidt der kan være problemer med at få gyllen til at fordele sig under tørre forhold mangler jeg også svar på, sagde Tavs Nyord.

Masser af deltagere

Temadagen, der var arrangeret af Innovationsnetværket for Biomasse, Samson Agro A/S og Aarhus Universitet i samarbejde med Videncenter for Landbrug, AgroTech samt Danske Maskinstationer og Entreprenører havde næsten 300 deltagere.