Abonnementsartikel

Kirsten Brosbøl mener, at det både vil være EU-stridigt at sammenlægge de to planperioder og til skade for miljøet

Miljøminister Kirsten Brosbøl (S) afviser over for Folketingets Miljøudvalg at sammenlægge de to planperioder i vandplanerne for at undgå yderligere forsinkelser og fordyrelse af vandplanerne.

- Det er min klare opfattelse, at der ikke er grundlag for at slå 1. planperiode (2009-2015) og 2. planperiode (2015-2021) sammen, siger ministeren.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hun henviser til, at det ikke alene vil være EU-stridigt at sammenlægge de to planperioder, men det vil også være til skade for miljøet:

- Indsatserne i de kommende planperioder skal bygge videre på fundamentet fra 1. planperiode. Selvom vandplanerne for 1. planperiode er forsinkede, vil de indsatser, der lægges op til i planerne, have betydning for at nå målet om god tilstand, oplyser ministeren.

Korrekt implementeret

Hun peger også på, at når Kommissionen har besluttet at indbringe Danmark for EU-Domstolen som følge af manglende vandplaner for 1. planperiode, understreges det, at det er et brud på vandrammedirektivet ikke at vedtage vandplaner for 1. planperiode:

- Det skal fremhæves, at Kommissionens beslutning om at indbringe Danmark for EU-Domstolen alene vedrører det forhold, at Danmark ikke har offentliggjort og rapporteret endelige vandplaner i overensstemmelse med vandrammedirektivet, oplyser ministeren og understreger, at beslutningen ikke vedrører Danmarks implementering af direktivet i dansk ret.

Hun bemærker, at regeringen med lov om vandplanlægning har "sikret en enklere og mere direktivnær implementering af direktivet, end miljømålsloven er udtryk for":

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vandrammedirektivet er efter min opfattelse korrekt implementeret i dansk ret, mener Kirsten Brosbøl.