Abonnementsartikel

Dansk Folkeparti vil have ændret reglerne for kønsadskillelse af dyr under transport til slagteriet.

Dansk Folkeparti stiller forslag om folketingsbeslutning omkring transport af kønsmodne handyr og hundyr, hvor regeringen pålægges at arbejde for en ændring af EU-reglerne, så kønsmodne handyr og hundyr ikke længere skal holdes adskilt på vejen til slagteriget.

Indtil en sådan ændring kan træde i kraft, pålægges regeringen at tage initiativ til at sikre, at bøden for overtrædelse af EU-reglen nedsættes til 100 kroner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der henvises i forslaget til, at adskillelse af kønsmodne handyr og hundyr under transporten til slagteriet medfører en betydelig risiko for, at dyrene påfører hinanden skade, idet adskillelsen typisk gør dyrene aggressive og urolige ved læsningen og under selve transporten:

Stresser dyrene

- Dyrene er flokdyr af natur, og adskillelsen stresser dyrene. Dette kan også føre til farlige situationer for de mennesker, der står for at adskille dem, hedder det blandt andet i indstillingen.

Reglerne reguleres i dag af en EU-forordning fra 2005 om beskyttelse af dyr under transport, idet det foreskrives, at der skal ske adskillelse af kønsmodne dyr, når der er tale om "dyr af forskellige arter", "dyr af markant forskellig størrelse eller alder", "avlsorner eller -hingste", "kønsmodne handyr og hundyr", "dyr med horn og dyr uden horn", "dyr, som er fjendtlige over for hinanden" samt "dyr, der er bundet, og dyr, der ikke er bundet".

Til gengæld skal reglerne ikke anvendes, hvis dyrene er vant til at være sammen, eller hvis dyrene ville lide ved at være adskilt.

Stik modsat

De danske strafbestemmelser for overtrædelse af de nævnte regler betyder en bøde på 7.000 kroner til chaufføren og 12.000 kroner til vognmanden ved et førstegangstilfælde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men Dansk Folkeparti mener, at EU-reglen "virker stik i mod alle intentioner om at fremme dyrevelfærd":

- Desværre tager det meget lang tid at ændre en EU-forordning. Derfor ønsker forslagsstillerne også med dette forslag at reducere bødestraffen for overtrædelse af den omtalte regel til 100 kroner, mens regeringen arbejder på at ændre en forfejlet EU-regel, slutter forslagsstillerne.