Abonnementsartikel

Lokale lodsejere snakkede vedligeholdelse af vandløb direkte med borgmester og udvalgsformand - de vil fastholde en tæt dialog i fremtiden.

Dialog er vejen frem i Aabenraa kommune, når det gælder samarbejde mellem landmænd og kommunen omkring vedligeholdelse af vandløbene. Det mener både landmænd og byrådspolitikere.

Således mødte både borgmester Thomas Andresen og formand for udvalget for teknik og miljø, Bent Sørensen op til generalforsamlingen i i Hjordkær-Bolderslev-Uge Vandløbslaug og snakkede samarbejde omkring vedligeholdelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Et af formålene med lauget er at opbygge en god kontakt til Aabenraa Kommune, der står for vedligeholdelsen af de offentlige vandløb i laugets område, fortæller miljøkonsulent Britt Bjerre Paulsen, LandboSyd, som fungerer som laugets sekretær.

Borgmester Thomas Andresen fortalte om de udfordringer, kommunen står over for i forhold til at sikre vandafledningen samtidig med, at natur- og miljøhensyn også tilgodeses. Kommunens forvaltning vil gerne i dialog med lodsejerne og opfordrer til at man kontakter forvaltningen, hvis man oplever vandløb, der trænger til særlig vedligeholdelse.

Lodsejerne benyttede lejligheden flittigt til at spørge borgmesteren om oprensning af vandløb og vejgrøfter, og satte pris på at kunne aflevere deres synspunkter direkte til både udvalgsformand og borgmester. De vil gerne være mere med i planlægningen af vedligeholdelsesarbejdet, så skaderne i marken kan blive mindst muligt, og så vandløbsvedligeholdelsen kan ske effektivt, fremgik det af mødet.

På den efterfølgende generalforsamling blev bestyrelsen genvalgt. Peter Hell fra Søderup ved Hjordkær fortsætter som formand.