Abonnementsartikel

Vestjysk Landboforening har gennemgået de første driftsresultater fra 2013, og alt tyder på, at der er grund til optimisme for mælkeproducenterne.

Både økologiske og konventionelle malkekvægbesætninger har produceret betydeligt bedre resultater i 2013 i forhold til de foregående år. Sådan tegner billedet sig i hvert fald, efter at Vestjysk Landboforening har gennemgået de første driftsresultater fra otte økologer og 22 konventionelle.

Økologerne har opnået et resultat efter finansiering på 309.000 kroner mod et mikroskopisk overskud i 2012 på 7.000 kroner. Endnu bedre ser det ud for de konventionelle, som er gået fra et underskud på 86.000 kroner i 2012 til et overskud på hele 460.000 kroner efter finansiering i 2013.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Selv om det kun er de første regnskaber, er der grund til optimisme, mener chefrådgiver Ida Ringgaard, Vestjysk Landboforening.

- Det ser efterhånden meget bedre ud for mælkeproducenterne. Bytteforholdet mellem foder og mælk er blevet bedre, og 2013 var et rigtig godt kornår, så der var udbyttefremgang de fleste steder. Vi kan også se, at der er meget mindre spredning i resultaterne. Der er kun få "nitte-regnskaber" i år, sagde hun ved en faglig dag i begyndelsen af marts arrangeret af Vestjysk Landboforening.

Hun roste i øvrigt de vestjyske landmænd for deres håndværk.

- Måske er det fordi, det er så koldt herovre i Vestjylland, så landmændene vil hellere være indenfor. De vestjyske mælkeproducenter er i hvert fald bedre i stalden end gennemsnittet, lød det fra konsulenten.

Dyr vanding

Regnskaberne fra de otte økologiske bedrifter viser, at mælkeydelsen er faldet en anelse - for første gang. Til gengæld er mælkeprisen steget både hos Arla og de mindre mejerier.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi har en del Thise-leverandører i Vestjysk Landboforening, og de er "kun" 17 øre bagud i forhold til Arla i år - det var 22-23 øre sidste år, fortalte Ida Ringgaard.

De store udgiftsposter hos økologerne var i 2013 energi og maskinstation.

- På grund af den tørre sommer har økologerne brugt rigtig mange penge på vanding, så derfor er udgifterne til energi meget høje. Og så er der mange, der har haft øgede udgifter til maskinstation i 2013. Det har formodentlig noget at gøre med, at flere økologer efterhånden har mange små slæt spredt rundt omkring, og det er derfor nemmere at få maskinstationen til at tage sig af det, vurderede konsulenten.

På trods af de fine resultater har Ida Ringgaard en opsang til mælkeproducenterne.

- Økologerne har gennemsnitligt 0,96 hektar grovfoder pr. årsko. Det er for lidt. Særligt den økologiske produktion kan ikke bære, at grovfoderforsyningen ikke er god nok. I værste tilfælde risikerer I at stå og mangle foder til jeres dyr, sagde hun med løftet pegefinger til de fremmødte mælkeproducenter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Højere ydelse

De 22 konventionelle bedrifter har større spredning i produktion og gældsprocent. Gennemsnitligt har de konventionelle øget antallet af køer en smule, og ydelsen er steget fra 9.379 kg EKM i gennemsnit i 2012 til 9.672 kg EKM i 2013. Sammen med den højere mælkepris har det sikret et solidt overskud til de konventionelle i 2013.

Vejret var sidste sommer ideelt til majs, og de vestjyske mælkeproducenter hentede 1.000 ekstra FE i majs i 2013 i forhold til året før. Det har haft stor betydning økonomisk - også på energiregningen. For selv om de konventionelle også måtte vande mere end sædvanligt sidste år, så har den høje majsandel betydet, at vandingen var mindre nødvendig for de konventionelle.

Det er desuden lykkedes de konventionelle at sænke kælvningsalderen, hvilket har givet mulighed for stigende salg af kvier.