Abonnementsartikel

Med en bedre regulering af erhvervslivet og færre omkostninger vil fødevaresektoren kunne bidrage til at nå regeringens mål om mindst 2,25 procent årlig vækst.

Landbrug & Fødevarer har offentliggjort en række anbefalinger for fremtidens vækst. Under overskriften ”Danmark i verdensklasse” viser Landbrug & Fødevarer, hvordan en ny vækstplan kan skabe mindst 8.200 danske arbejdspladser. Det skal først og fremmest ske gennem bedre regulering af erhvervslivet og omkostningslettelser for 8,3 milliarder kroner.

- De danske energiafgifter er for eksempel blandt de højeste i verden. De udgør en væsentlig barriere for vækst og beskæftigelse, især i de erhverv, der skal konkurrere internationalt, siger Søren Gade, administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De samlede omkostninger til PSO-systemet er steget markant de seneste år. I 2014 ventes omkostningerne at nå 6,4 mia. kr. ifølge Energinet. To tredjedele af udgifterne betales af virksomheder.

- Det rammer energitunge virksomheder hårdt på konkurrenceevnen. Det kan de tale med om i de byer, hvor det lokale slagteri er truet af lukning – eller der, hvor det allerede er lukket fordi, det ikke kan betale sig at producere. I mange af vores nabolande er energitunge virksomheder fritaget helt eller delvist for den type afgifter, siger Søren Gade.

Også den komplekse offentlige administration er ifølge Søren Gade en hæmsko.

- Selvom man i mange år har forsøgt at rydde op i regeljunglen, er danske virksomheder stadig hæmmede af usmidige regler, administrative byrder og lange sagsbehandlingstider. Mange af reglerne kommer fra EU, og Danmark er forpligtet til at implementere dem. Men ofte går vi langt længere, end EU forlanger. Det har vi senest set med randzonerne, hvor reglerne nu er blevet lempet betydeligt, og i sidste uge med den såkaldte alperegel, hvor embedsmænd havde fortolket reglerne langt mere vidtgående end nødvendigt var, siger Søren Gade.

For Landbrug & Fødevarer er det er afgørende, at Danmark som samfund får væksten tilbage. Derfor bakker organisationen også op om regeringens mål om en årlig vækst på mindst 2,25 procent.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fødevaresektoren har et enormt vækstpotentiale, som ifølge Landbrug & Fødevarer kan udnyttes, hvis de rigtige vilkår er til stede. Alene inden for fødevareerhvervene kan der skabes op mod 25.000 arbejdspladser og 30-50 milliarder kroner i øget eksport, konkluderede regeringens vækstteam i december 2013.