Abonnementsartikel

Maskinkonsulent opfordrer til, at man overvejer, hvilke opgaver det ville være fordelagtigt at leje maskinstationen til.

Hvornår er det mon en fordel at benytte maskinstationen til markarbejdet? Er det kun ved specialopgaver, eller er der mon også en bedre økonomi i, at leje maskinstationen ind ved mere regulerer opgaver?

Maskinkonsulent Christian Rabølle fra Gefion, påpeger, at man grundigt skal overveje hvilke opgaver man selv skal varetage og hvilke opgaver man skal leje maskinstation til.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Især gyllekørsel er noget man skal kraftigt skal overveje at leje maskinstationen til, fortæller Christian Rabølle.

- Gylleudstyr er både dyrt i indkøb og vedligehold, og jeg vurderer, at man skal over 20.000 kubikmeter om året, for at det kan løbe rundt at kører gyllen ud selv med en 20 ton gyllevogn. Økonomien kan umiddelbart se fornuftigt ud med en 20 tons gyllevogn og en større traktor som eksempelvis også presser halm og måske harver, men hvis man regner kubikmeterprisen ud, så ser det straks mere sort ud.

Han understreger også, at lige så snart der er tale om nedfældning eller gylleforsuring bliver maskinstationen endnu mere interessant at benytte.

Maskinindex

Christian Rabølle fortæller, at når maskinanalyser udregnes arbejder man med et begreb kaldt maskin-indeks.- Man arbejder med et maskin-indeks mellem 0 og 100, hvor maskinstationsprisen vil være indeks 100. Det vil sige, at hvis det eksempelvis koster 1.000 kroner pr. hektar at få høstet korn af maskinstationen, men bedriften kan klarer opgaven for 800 kroner, så vil maskin-indekset være 80.

Som hovedregel skal maskin-indekset maksimalt være 80 og dermed 20 procent under maskinstationsprisen. Hvis maskinindekset er over 80 skal maskinstationen overvejes kraftigt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg ser en tendens til, at dybdeharver med store traktorer får en alt for høj maskin-indeks, påpeger Christian Rabølle og fortsætter:

- En stor dyr traktor skal indkøbes for at trække den kraftige og dyre harve, og hvis traktoren til langt over en million kroner med 350 til 400 hestekræfter kun bruges omkring 300 timer om året ligger maskin-indekset typisk på 85.

- Det er kun 15 procent under maskinstationsprisen, og her skal det overvejes om maskinstationen ikke er mere fordelagtig.Christian Rabølle opfordrer til, at landbrug på omkring 200 hektar der benytter en dybdeharve i markbruget lejer maskinstationen ind. På den måde skal den dyre og stærke traktor ikke købes og maskinøkonomien hænger væsentligt bedre sammen.

Størst og bedst

Maskinstationen kommer altid ud med nye eller nyere maskiner og det er en klar fordel.

- Maskinstation er yderst professionelle, så man skal ikke være betænkelige ved at lade maskinstationen klarer arbejdet, da materialet, som maskinstationen kommer med, altid er af høj standard og med dygtige maskinfører, slår Christian Rabølle fast, og understreger samtidigt, at de maskinstationer som ikke lever op til en høj standard med et dårligt resultat på grund af useriøse maskinfører ikke har en frem tid i Danmark.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Maskinkonsulenten spår også, at fremtidens arbejde for maskinstationerne bliver mere og mere specialiseret.

- Det er klart, at der er stor forskel på placeringen af maskinstationen i Danmark, da Jylland er præget af mange mælkeproducenter, hvor maskinstationen har kapaciteten til håndtering af grovfoderproduktionen, mens maskinstationerne på Sjælland, Lolland, Møn, Falster med mere skal finde mere specialopgaver, da bedrifterne her er udpræget planteavlsbrug.

Her hentyder Christian Rabølle til opgaver som spuling af drøn, nedfældning af ammoniak, presning og wrapning, men også hos frøavleren er der arbejde for maskinstationen.

- Jeg ser en større tendens til at frøavleren er godt tjent med, at maskinstationen skårlægger frøet med en selvkørende skårlægger.

- Desuden kan det være en fordel at lade maskinstationen afpudse frøgræsmarkerne ned i august måned, hvor der er travlt med høsten. Et butterfly sæt med nye knive er bedre til at komme i bund i frøgræsmarken frem for en slagleklipper, påpeger Christian Rabølle, som desuden bemærker den store kapacitet der er i et butterfly-skårlæggersæt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Lej ikke alt ud

- Jeg er overbevist om, at det er vigtigt at komme i marken og holde øje med afgrøderne igennem vækstsæsonen, og det gør man bedst på marksprøjten.Han henviser dog til specialsprøjtningen i raps og majs, som kræver god frihøjde, og hvor maskinstationen med fordel kan lejes ind med en selvkørende sprøjte.

- Det samme gælder mejetærskning, hvor størrelsen på bedriften ikke skal være ret stor, for at der er økonomi i egen mejetærsker, men igen skal logistikken være i orden, både hvad angår fragt af korn, men også arbejdet i stalden på de fleste bedrifter.

- Generelt set er det vigtigt, at man får regnet på arbejdsopgaverne og får kigget grundt på, om der er folk, traktorer og tid til de opgaver man gerne selv vil nå.

- Selv anerkendelsen er nok det sværst her, men man har bare ikke råd til at vil det hele selv, hvorefter markarbejdet går galt, fordi man har for travlt.

- Har man eksempelvis travlt med høsten i august måned og ikke synes man har tid til at så rapsen, så lej maskinstationen til det, og opnå derved det bedste resultat ved en rettidigt såning.