Abonnementsartikel

10 bornholmske svineproducenter har vist fremsyn og er gået sammen om at drive to mobile anlæg til gylleseparation.

Svineproduktion er naturligt forbundet med produktion af husdyrgødning - ofte gylle, som anvendes til gødskning af afgrøder.

Gødskningen vanskeliggøres af rågyllens skæve indhold af kvælstof og fosfor. Svinegyllen indeholder "for meget" fosfor i forhold til planternes behov, og rågyllens indhold af organisk bundet kvælstof er ikke umiddelbart til rådighed som plantenæring. Rågyllens værdi som gødning forbedres, når det i et biogasanlæg udsættes for anaerob forgæring.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men rågylle består af cirka 95 procent vand og er derfor dyr at transportere til et regionalt biogasanlæg, og det skal derudover blandes op med andre organiske substrater med højere tørstofprocent for at danne grundlag for en rentabel biogasproduktion.

Mobil separation kan imødekomme ovennævnte problemstillinger, og det er en del af baggrunden for, at der i dag kører to mobile anlæg rundt på de bornholmske landeveje.

Separation fjerner næringsstoffer

Gylle består af vand (88-97 procent) - og organisk stof (tre-12 procent). Et separationsanlæg separerer gyllen i en fiberfraktion og en tynd væskefraktion (rejectvand). Der findes flere typer separationsanlæg. De bornholmske landmænd har valgt Börger Select-skruepressere til separation. Skruepressere har den fordel, at teknologien er simpel, og presserne er forholdsvis billige i anskaffelse og drift. Til gengæld er separationseffektiviteten sammenlignet med mere højteknologiske metoder forholdsvis lav.

Skruepressen er opbygget som et rør med en snegl indeni, som mekanisk tvinger gyllen opad til en cylindrisk si, som den mest flydende del presses gennem, mens de største partikler tilbageholdes.

Læs mere om gylleseparation i det nyeste nummer af Hyo, der udkommer fredag den 4. april.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Har du abonnement på bladet, kan artiklen desuden læses på www.hyo.dk - klik her.

Ikke-abonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til artiklen.

Der kan bestilles abonnement på www.hyo.dk, eller på 7620 7970.