Abonnementsartikel

Der er brug for en frisk begyndelse, lyder det fra partierne, som vil gå direkte til 2. generation og droppe 1. generation.

De borgerlige partier har fremsat et beslutningsforslag, hvor af det fremgår, at 1. generation vandplaner skal droppes, og i stedet bør man inkorporerer dem i 2. generation. Det skriver Altinget.dk.

- Der er brug for en frisk begyndelse med vandplanerne, siger Konservatives miljøordfører, Charlotte Dyremose, som er ordfører på forslaget, der udover Konservative fremsættes af Venstre og Liberal Alliance.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det virker som om, at man i de første planer har fokuseret de forkerte steder. Nu har vi muligheden for en ny begyndelse, hvor man kan prioritere de tiltag, som kan gøre størst forskel for vandmiljøet, siger Charlotte Dyremose.

Miljøminister Kirsten Brosbøl (S) afviser forslaget.

Kritik

For få dage siden blev Miljøministeriets forberedelse af 1. generation af vandplaner kritiseret i Rigsrevisionens "Beretning til Statsrevisorerne om vandplaner"

I konklusionen står der blandt andet:

- Miljøministeriets projektstyring har været mangelfuld set i forhold til opgavens kompleksitet og omfang. Dette har medvirket til både at forsinke forberedelsen og skabe usikkerhed i kommunerne om udmøntningen af 1. generation af vandplaner, der skulle have været vedtaget i december 2009.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hos Landbrug & Fødevarer forstår man godt kritikken, og man forslår ligeledes at lægge 1. og 2. generation af vandplaner sammen:

- I Landbrug & Fødevarer mener vi, at man bør slå første og anden planperiode sammen. Og så én gang for alle sørge for at bruge den nye viden, der er blevet fremskaffet. Det er jo helt håbløst, at man tolker EU's vandrammedirektiv så meget anderledes i Danmark, end man gør i for eksempel Tyskland, hvor der ikke har været problemer med at leve op til direktivteksten, siger direktør Flemming Nør-Pedersen.

For nyligt blev Danmark indbragt for EU-domstolen på grund af de forsinkede vandplaner.