Abonnementsartikel

I 2013 har FirstFarms stabiliseret og forbedret driften, skriver selskabet i sin årsrapport. Men resultatet er mindre tilfredsstillende, mener ledelsen.

Aktieselskabet FirstFarms, der investerer i landbrug og jord i Østeuropa, har i "2013 stabiliseret og forbedret driften ved at implementere en række specifikke handlings planer i 2012 og 2013 for at genskabe grundlaget for en profitabel drift."

Det skriver selskabet i sin årsrapport.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Der er i 2013 således skabt et bedre grundlag for vækst og udvikling ud fra FirstFarms? forretningsmodel. FirstFarms har i 2013 fået tilført et provenu på 50 millioner kroner fra konvertible obligationslån. Dette har muliggjort såvel visse aktivitetsudvidelser som udnyttelse af attraktive investeringsmuligheder ift. driftsoptimering mv. og endvidere skabt et væsentligt finansielt råderum i den daglige drift.

FirstFarms har i 2013 realiseret en omsætning på 114,1 millioner kroner kontra 108,1 millioner kroner i 2012. EBIT-resultatet blev på 11,2 millioner kroner mod -27,7 millioner kroner året før samt et resultat før skat på 4,5 millioner kroner sammenholdt med -34,5 millioner kroner i 2012.

- Resultatet er positivt påvirket af høj mælkepris samt forbedret effektivitet i mælkeproduktion en. Samtidigt er resultatet negativt påvirket af dårlige udbytter i primært majs i Slovakiet til trods for rekordhøst i andre afgrøder i både Rumænien og Slovakiet.

Resultatet anses af ledelsen som mindre tilfredsstillende, men dog væsentligt forbedret i forhold til 2012.

- FirstFarms anser nu driften for stabiliseret og arbejder igen med vækst ud fra rammerne i den hidtidige forretningsmodel.