Abonnementsartikel

Vildtarter som agerhøns og harer skal fremover have det bedre, og derfor afsætter miljøministeren igen penge til et projekt, der skal komme markvildtet til gode.

Miljøminister Kirsten Brosbøl sørger med fire millioner kroner i 2014 for, at der igen i år afsættes penge til rådgivning af frivillige landmænd, lodsejere, jægere og andre naturinteresserede, der vil arbejde for at forbedre forholdene for agerhøns og harer. Sidste år fik Danmarks Jægerforbund 2,1 millioner kroner til formålet. Det oplyser forbundet på sin hjemmeside.

- Nu kan vi få sat gang i endnu flere tiltag, der vil have stor betydning for antallet af dyr og planter på de danske marker. Når agerhønen og haren får bedre levevilkår, så er der mange andre plante- og dyrearter, der også får det bedre. Hele arbejdet bygger på en stor grad af frivillighed og forhåbentlig masser af motivation hos lodsejere, der gerne vil have mere natur på deres landbrugsjord, siger Kirsten Brosbøl.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sidste år startede man et pilotprojekt, hvor der blev dannet omkring 20 lokale markvildtslav. Et markvildtslav er en sammenslutning af frivillige lodsejere, landmænd, jægere, biavlere, ornitologer og andre naturinteresserede, der samarbejde om natur- og vildpleje. Med den nye bevilling fortsætter dette projekt.

Markvildtslavene kan blandt andet få hjælp af Danmarks Jægerforbunds markvildtrådgivere, da de kan være med til at sikre en målrettet indsats. Danmarks Jægerforbund vil i øvrigt sideløbende søge yderligere midler fra private fonde.