Abonnementsartikel

Transportminister Magnus Heunicke (S) holder fast i, at det er de enkelte kommuner, der kan udstede dispensationer om forhøjet akseltryk.

Som tidligere omtalt her på Maskinbladet.dk kan det give landmænd og maskinstationer problemer, at vægtgrænsen er forskellig på tværs af landets kommuner.

- Der kan simpelthen være problemer med at krydse kommunegrænsen, hvis en landmand eksempelvis har jordstykker i flere kommuner. Landmanden - eller chaufføren på en maskinstation for den sags skyld - risikerer store bøder for overlæs, fordi kommunerne har forskellige regler på området, har Jørn Dohrmann (DF) tidligere sagt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Med direkte henvisning til Maskinbladets artikel om mangel på harmonisering og ensartethed vedrørende regler og/eller praksisser for tildeling af dispensationer til kørsel med forhøjet akseltryk i relation til gyllekørsel på tværs af de danske kommunegrænser, havde Karsten Lauritzen fra Venstre bedt transportminister Magnus Heunicke (S) tage stilling til behovet for en ændring af reglerne.

Men der er ikke håb forude med hensyn til centralt fastlagte regler. Ministeren slår fast, at regeringen ønsker at indføre en permanent, lovfastsat mulighed for, at kommunerne, såfremt de vurderer, at kørslen kan afvikles hensigtsmæssigt, kan tillade kørsel efter samme vilkår, som er fastsat for statsvejnettet.

Tidligere transportminister Henrik Dam Kristensen (S) har før svaret på lignende spørgsmål, og den nye mand på posten giver samme svar som denne.

- Da ikke alle kommunale veje har samme standard som statsvejnettet, kan det efter omstændighederne medføre forøgelse af nedbrydningen af vejene og dermed forøgede vedligeholdelsesomkostninger for kommunen. Derfor er det i dag i den gældende dispensation indsat som et vilkår, at den kommune, på hvis vejnet gyllekørslen skal ske, forudgående skal have accepteret kørslen, svarer Magnus Heunicke, der ikke vil lave nye regler på området.

Kommunernes vurdering

- Jeg mener som tidligere transportminister Henrik Dam Kristensen at det må være op til kommunerne at gennemføre de fornødne vurderinger ift. de omkostninger, det måtte påføre kommunen at give dispensation, hvorfor jeg ikke agter at fastsætte regler herfor.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han henviser desuden til, at Trafikstyrelsen er ved at udarbejde en række forslag til ændring af færdselsloven, og at der vil blive fremsat et samlet forslag for revision af færdselsloven, når alle ændringsforslag er klar.

Læs også Nye regler for tung transport.