Abonnementsartikel

EU-revisorerne mener ikke, at medlemsstaternes kontrol af EU's landbrugsudgifter er pålidelig.

Den Europæiske Revisionsret har netop offentliggjort en beretning, der viser, at resultaterne af den kontrol med landbrugsudgifterne, som medlemsstaterne udfører og rapporterer til Kommissionen, ikke er pålidelig. Det skriver Den Europæiske Revisionsret i en pressemeddelelse.

EU-Kommissionen bruger oplysningerne fra medlemslandene til at anslå de restfejlforekomster, der forelægges for Europa-Parlamentet og Rådet i forbindelse med Europa-Parlamentets godkendelse af EU-Kommissionens forvaltning af EU's budget - en procedure kaldet dechargeproceduren.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Medlemsstaterne spiller en nøglerolle med hensyn til at sikre, at EU's landbrugsstøtte udbetales til støttemodtagerne i overensstemmelse med EU-lovgivningen, siger Rasa Budbergyté, som er det medlem af Revisionsretten, der er ansvarligt for beretningen.

- Medlemsstaterne skal give Kommissionen pålidelige oplysninger om resultaterne af deres kontrol, så Kommissionen bedre bliver i stand til at anslå effekten af uregelmæssighederne i de afholdte betalinger.

Flere fejl

Også kontrollen i Danmark er mangelfuld, skriver Revisionsretten, som blandt andet konkluderer, at:

- Medlemsstaternes statistiske rapporter ikke er pålidelige, og at dette

både skyldes udarbejdelsesfejl og det forhold, at systemerne til administrativ kontrol og kontrol på

Artiklen fortsætter efter annoncen

stedet kun er delvis effektive med hensyn til at opdage uregelmæssige udgifter.

- Godkendelsesorganernes arbejde giver hverken tilstrækkelig sikkerhed med hensyn til kvaliteten af kontrollen

på stedet eller med hensyn til de statistiske rapporters pålidelighed.

- Kommissionens justeringer af fejlforekomsterne i de statistiske rapporter er ikke statistisk gyldige.