Abonnementsartikel

Erklæring vedtaget på topmøde om velfærden i den danske svineproduktion redder ifølge fødevareministeren 6.000 grise om dagen.

Dagen efter fødevareminister Dan Jørgensens (S) stort anlagte topmøde om velfærden i svineproduktionen er stemningen overvejende god.

Mødet sluttede med en erklæring, som blev underskrevet af ministeren, Landbrug & Fødevarer og Dyrenes Beskyttelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

En sænkelse af pattegrisedødeligheden, et stop for kastrationer uden bedøvelse og en reduktion i forekomsten af mavesår er blandt erklæringens mål.

I erklæringen står der blandt andet i erklæringen, at kastration uden bedøvelse skal ophøre senest i 2018, og overlevelsesraten for smågrise skal hæves med én gris pr. kuld i 2020.

- Jeg er stolt over, at vi i dag tager et historisk skridt hen mod bedre dyrevelfærd i svinestaldene, som blandt andet betyder, at der i 2020 hver eneste dag er flere tusind færre døde pattegrise. Jeg vil gerne rose alle parter for deres store mod og vilje til at finde frem til denne ambitiøse erklæring. Det har ikke været nemt. Nu skal den gode vilje omsættes til en handlingsplan, der styrker både dyrevelfærden og konkurrenceevnen, siger Dan Jørgensen, der glæder sig over mødet.

Ifølge Politiken står der blandt andet i erklæringen, at kastration uden bedøvelse skal ophøre senest i 2018, og overlevelsesraten for smågrise skal hæves med én gris pr. kuld i 2020.

- Det er 6.000 grise om dagen, vi redder. Det er godt for landmandens økonomi, men det er virkelig også godt for dyrevelfærden, siger Dan Jørgensen, der glæder sig over mødet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Også landbrug & Fødevarer er positiv:

- I Landbrug & Fødevarer er vi glade for, at det er lykkedes at lave en bred aftale, som cementerer Danmarks førerposition på dyrevelfærd, og som samtidig slår fast, at den danske svineproduktion også fremover kan sikre den vækst, som det danske samfund efterlyser. Med aftalen har vi styrket det fremadrettede arbejde med at finde løsninger på nogle af svineproduktionens store udfordringer, siger formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild.

Læs erkæringen her.

Historisk

Også Dyrenes Beskyttelse glæder sig over topmødet. Her er man enig med ministeren om, at aftalen er historisk:

- Jeg kan godt følge ministeren i, at det er historisk. Det forpligter parterne til at arbejde for at løse problemerne. Lige nu er det "bare" et papir, men vi forventer konkrete resultater ude i staldene, siger direktør Britta Riis.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Martin Merrild ser aftalen som en naturlig forlængelse af det store arbejde på at forbedre dyrevelfærden, som landbruget i samarbejde med forskere og myndigheder har været i gang med i en lang årrække.

- Det er også kun i landmændenes interesse, at vi fx får nedbragt dødeligheden og forsøger at finde holdbare løsninger på en række af de udfordringer, som svineproduktionen står over for. Det vil først og fremmest sikre en højere dyrevelfærd, men det er også afgørende, at vi i produktionen bliver så dygtige som muligt, så vi på sigt kan øge eksporten og sikre de mange beskæftigede i landbruget og fødevareproduktionen, siger Martin Merrild.