Abonnementsartikel

Økologi er ifølge Per Clausen fra Enhedslisten et "centralt redskab til bedre dyrevelfærd i svineproduktionen".

På baggrund af det såkaldte "topmøde" om bedre dyrevelfærd i svineproduktionen understreger Enhedslistens fødevareordfører, Per Clausen, at omstilling til økologi bør stå centralt i en strategi for at forbedre dyrevelfærden i svineproduktionen i Danmark:

- Økologiske grise har god plads, får masser af frisk luft. Smågrise fødes på friland og bliver dobbelt så lang tid hos deres mor. Det er et mere naturligt dyreliv, hvor grisene bevæger sig frit, roder i jorden og ikke får halen klippet. Derfor støtter Enhedslisten det udviklingsinitiativ for den økologiske svineproduktion Økologisk Landsforening fremlægger i dag. Det handler blandt andet om at sikre større tilgængelighed til det økologiske svinekød, sådan at forbrugerne får nemt ved at købe det. Derfor skal der satses på eksport- og markedsudvikling for det økologiske svinekød, siger Per Clausen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Brug for forbedring

Samtidig mener Per Clausen, at selv om dyrevelfærden er langt bedre for de økologiske svin end for svinene i den konventionelle produktion, er der stadig brug for forbedringer hos økologerne:

- Derfor skal der satses på forskning og udvikling, der kan understøtte en fortsat udvikling af dyrevelfærden i økologisk svineproduktion. Nye staldtyper skal forbedre grisenes adgang til udearealer og naturlig fødevaresøgende adfærd og samtidig reducere miljøpåvirkningen. Det er også helt afgørende, at de økologiske svineproducenter frigøres for afhængigheden af det konventionelle avlsarbejde. Den økologiske produktion kræver nogle helt andre egenskaber, end dem som det konventionelle avlsarbejde har fremmet, siger Per Clausen videre.

Derfor foreslår Enhedslisten, at der i de kommende år afsættes midler til at tage initiativer, der kan sikre økologerne adgang til dyr, der i højere grad egner sig til økologisk produktion.