Abonnementsartikel

Kvælstofprognosen ændrer ikke på gødningskvoten i år. Det fastslår Kvælstofprognosen for 2014.

Landmænd skal ikke genberegne deres gødningsplan. NaturErhvervstyrelsen har netop offentliggjort, at resultatet af prognosen viser et uændret kvælstofbehov.

Kvælstofprognosen er indstillet af Normudvalget, der består af repræsentanter fra Aarhus Universitet, Videncentret for Landbrug, Miljøstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen. Prognosen er baseret på målinger af jordens kvælstofindhold i foråret, som sammenlignes med et "normalår" på basis af den foregående 11-årige periode. Prognosen kan således både være positiv eller negativ.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kvælstofprognosen gælder for marker med vinterkorn og forårssåede afgrøder. Ifølge gødskningsloven skal bedriftens samlede kvote for kvælstof korrigeres efter kvælstofprognosen for planperioden.

Kvælstofprognosen for 2014 viser imidlertid et uændret kvælstofbehov. Det betyder at landmanden ikke skal genberegne sin gødningsplan for planperioden 2013/2014. NaturErhvervstyrelsen udsteder dermed i år ikke en bekendtgørelse om kvælstofprognosen for planperioden 2013/2014.

Hjemmesiden om gødningsplanlægning i forbindelse med Tast-Selv Service vil være opdateret mandag den 17. marts 2014.