Abonnementsartikel

Nye vandløb, naturområder og skove dukkede op i hele landet sidste år både som kommunale, statslige og private naturprojekter.

Der er godt nyt til fugle, fisk og planter. Sidste år blev der nemlig brugt 482 millioner kroner på projekter, der skal give mere natur i Danmark. Nogle af projekterne står allerede klar, mens andre bliver lavet i de kommende år.

Hovedparten er delt ud til kommuner, der vil lave vandløbs- og vådområdeprojekter som bremseklodser for udledning af kvælstof og fosfor. Men derudover er der også uddelt beløb til skovrejsning, både privat og offentlig.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er store gevinster for det danske samfund, vi taler om, når vi sætter gang i naturprojekter. De våde naturprojekter giver os renere vandmiljø, samtidig med at vi får fisk i vandet til turisterne. Og med skovrejsning får vi beskyttet vores drikkevand, samtidig med at borgerne får skønne områder. Vi løser problemer ved at anlægge ny natur, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

I første omgang var der afsat 150 millioner kroner til kvælstofområder, men på grund af efterspørgslen blev der tilføjet 30 millioner kroner mere. Men også skovene er der blevet flere af gennem en pulje på 46 millioner kroner til statslig skovrejsning.

En del er gennemført

I Østjylland har Naturstyrelsen for eksempel opkøbt cirka 170 hektar ved Aarhus og Horsens til statslig skovrejsning i 2012-2013 - pris cirka 30 millioner kroner, hvoraf kommuner og vandværker betaler halvdelen. Et andet eksempel på, at puljer bliver til ny natur, findes ved Mattrup Å ved Horsens. Her mødte fisk tidligere en stejl opstemning ved den gamle møllesø, som de havde svært ved at passere. Men med 1,3 millioner kroner fra puljen til vandløbsrestaurering etablerede Horsens Kommune et vandløb rundt om søen, så kulturminder blev bevaret, og fisk kunne gå længere op i åerne for at gyde.

- Det er dejligt, når bevillinger og finanslovssnak bliver til konkret, ny natur. Jeg har stor ros til kommunerne for den interesse, de har haft for naturprojekterne, siger Kirsten Brosbøl.

Der kan også i år søges om penge til nye kvælstofvådområde-, fosforvådområde- og vandløbsrestaureringsprojekter. Man kan også søge puljen til privat skovrejsning. Derimod er pengene til statslig skovrejsning brugt op.