Abonnementsartikel

Ny udgivelse samler fakta om Danmark herunder dansk landbrug. Se blandt andet hvor stor en del af det danske areal, som landbruget sidder på.

Danmarks Statistik har offentliggjort et såkaldt statistisk snapshot kaldet "Danmark i tal 2014".

Her kan man blandt andet læse, at der pr. 1. januar 2014 var 5.627.235 indbyggere i landet svarende til 0,8 promille af jordens syv milliarder store befolkning. Derudover er der tal for sociale forhold, sundhed, boligforhold og meget andet, men også landbruget bliver behandlet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det fremgår således, at dansk landbrug sidder på 66 procent af landets areal. Skov og hede dækker 16 procetn, by, vej og anlæg dækker 10 procent og sø, eng og mose 7 procent.

Det fremgår også, at der i 2011 blev oprettet over 2.000 nye virksomheder inden for landbrug, skovbrug og fiskeri. Fordelt på alle brancher kom 33.966 nye virksomheder i 2011.

Når det gælder beskæftigelse, viser tallene, at jobbene inden for landbrug, skovbrug og fiskeri blev reduceret med 30 procent fra år 2000-2012.

Husdyr

"Danmark i tal 2014" fortæller også om udviklingen inden for husdyrhold.

Udviklingen dækker årene 1990-2012:

Artiklen fortsætter efter annoncen

Heste: 38.215 til 68.467.

Kvæg: 2.239.097 til 1.606.826.

Svin: 9.497.219 til 12.330.879.

Høns: 15.498.332 til 18.173.978.

Generelt har dansk landbrug været under forandring i mange år:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Der bliver generelt færre af de små landbrug, mens de store landbrug bliver større. Siden 1970 er antallet af bedrifter under 50 hektar reduceret fra 140.000 til 27.000, mens antallet af bedrifter over 50 hektar er vokset fra 9.000 til 14.000.