Abonnementsartikel

Muligheden for at producere flere svin uden at belaste miljø og dyrevelfærd yderligere er rykket tættere på. Fire projekter skal være med til at realisere Månegrisen.

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram - GUDP - støtter regeringens innovationsprojekt, Månegrisen ved at give mere end 20 millioner kroner til fire projekter, der blandt andet forbedrer dyrevelfærden for grise og gør det muligt at måle, hvor meget ammoniak svinestalde udleder.

Det rykker visionen om en bæredygtig og effektiv svineproduktion tættere på virkeligheden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg tror på, at det kan lade sig gøre at forene miljøhensyn, dyrevelfærd og vækst. Med de fire projekter får vi nogle bud på, hvordan. Samtidig skal vi have det politiske mod til at se på reguleringen af svineproduktionen med nye øjne, så landmænd fremover har mulighed for at udvide deres svineproduktion uden at gå på kompromis med miljøet eller dyrevelfærden, siger fødevareminister Dan Jørgensen.

På nuværende tidspunkt begrænser man miljøpåvirkningen fra svineproduktionen ved at stille krav om, hvor mange dyr de må producere og ofte også krav til fodring og indretning af stalde.

Vigtig velfærd

Månegrisen skal give input til fremtidig regulering, som på den ene side imødekommer de miljømæssige udfordringer og på den anden side giver innovative og mindre miljøbelastende svineproducenter en større fleksibilitet til at udvide deres produktion. Det kan for eksempel være en regulering, hvor der er øget fokus på udledning til omgivelserne end på antal dyr i stalden.

Skal det lykkes, kræver det først og fremmest, at svineproducenternes udledning af blandt andet ammoniak og kvælstof kan måles og i det lange løb reduceres. Vejen hertil bliver banet med projekterne, der netop er givet støtte til i GUDP. Et af projekterne skal for eksempel udvikle teknologi, der billigt og præcist måler ammoniakudledningen i grisestaldene.

Det spiller desuden en stor rolle, at det ikke går ud over dyrevelfærden, hvis svinestaldene bliver større. Derfor igangsættes også projekter, der kan forbedre velfærden og sundheden for grisene. Et af de projekter, der er givet støtte til, skal udvikle et system til fordeling af halm til grise, så de har noget at rode i og ikke bider hinanden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

NaturErhvervstyrelsen forventer, at prototypen på en bæredygtig og effektiv svinestald står klar i 2016.