Abonnementsartikel

Miljøministeren advarer om, at gratis miljøgodkendelser kan få antallet af ansøgninger til at stige, "hvilket kan få negativ betydning for sagsbehandlingstiden".

Der blev i 2012 givet 1.508 miljøgodkendelser af husdyrbrug og industrivirksomheder. Det fremgår af et svar fra miljøminister Kirsten Brosbøl (S) til Folketingets Miljøudvalg.

Ifølge lovgivningen skal husdyrbrug og virksomheder betale brugerbetaling for miljømyndighedernes tidsforbrug i forbindelse med udarbejdelse af miljøgodkendelser. Miljømyndighederne indberetter hvert år, hvor meget brugerbetaling de har

Artiklen fortsætter efter annoncen

opkrævet, og i 2012 var det samlede beløb cirka 21,5 millioner kroner.

Brugerbetalingen skal som udgangspunkt kun dække cirka halvdelen af de omkostninger, som er direkte forbundet med myndighedernes tidsforbrug til udarbejdelse af miljøgodkendelser. Dertil kommer, at myndighederne kan have omkostninger til generel vejledning af virksomheder om nye regler, særlige initiativer om eksempelvis ressourcebesparelser, samt i nogle tilfælde tekniske undersøgelser i relation til godkendelsesforløbet, som ikke er omfattet af brugerbetaling.

Svinger

Antallet af miljøgodkendelser svinger fra år til år, og det har betydning for, hvor meget brugerbetaling, der bliver opkrævet.

I 2010, hvor der blev gjort en særlig indsats i forhold til husdyrgodkendelser, blev der opkrævet cirka 52 millioner kroner i brugerbetaling for miljøgodkendelser af husdyrbrug og virksomheder:

- Hvis miljøgodkendelser bliver gjort gratis, kan staten derfor forvente et varierende økonomisk krav fra kommunerne. Derudover kan en mulig konsekvens af gratis miljøgodkendelser være, at antallet af ansøgninger fra virksomheder og husdyrbrug stiger, hvilket kan få negativ betydning for sagsbehandlingstiden, oplyser miljøminister Kirsten Brosbøl.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Holder ikke en meter

Miljøchef Anette Christiansen fra Landbrug & Fødevarer siger til Maskinbladet, at virksomheder og landbrug i fødevaresektoren naturligvis gerne ser, at det bliver gratis at få miljøgodkendelser, men at der er langt mere brug for, at processen omkring miljøgodkendelser gøres mindre bureaukratisk:

- Ministerens begrundelse om, at "antallet af ansøgninger fra virksomheder og husdyrbrug stiger", holder ikke en meter. På grund af de bureakratiske regler er der ingen landmænd eller virksomhedsejere, der på grund af, at miljøgodkendelsen hos myndighederne gøres gratis, vil søge unødvendigt. Dertil koster det alt for meget i tid og konsulentbistand at forberede en miljøansøgning på grund af indviklede regler og lang sagsbehandlingstid, siger Anette Christiansen.