Abonnementsartikel

Ny nordjysk gruppe med deltagelse af blandt andet den tidligere formand for Folketinget har som mål at oplyse om 25 år forfejlet dansk miljøpolitik.

En ny interessegruppe har set dagens lys, og den har i kraft af dens bemanding udsigt til at få gennemslagskraft.

Det er tidligere formand for Folketinget, Chr. Mejdahl, tidligere EU-parlamentariker Niels Busk, tidligere næstformand i Danish Crown Bent H. Knudsen og tidligere formand for Dansk Pelsdyravlerforening Erik Ugilt Hansen, der er gået i brechen for at få øget offentlighed om den miljøpolitik, der er ført over for landbruget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Når vi har valgt at beskæftige os med dette, skyldes det nok, at vi kan huske, da tingene var anderledes. Der er kommet et skred i landbrugets situation, uden at befolkningen ved, hvad der er sket, og folk har heller ikke haft mulighed for at sætte sig ind i det, sagde Bent H. Knudsen, da han på generalforsamlingen i går i Bæredygtigt Landbrug orienterede om gruppens arbejde.

Gruppen har startet sit informationstogt mod nordjyske kommuner, erhvervsorganisationer og beslutningstagere. Desuden arbejder den bredt på at få øget offentlighed omkring miljøpolitikken

- Vi har foreløbig haft møder med nogle kommuner og erhvervsråd, og folk har været rystet over at høre baggrunden for den miljøpolitik, der er ved at reducere dansk landbrug, sagde Bent H. Knudsen.

Faunametoden er ulovlig

- Der er en klart bestemmelse i EU?s fiskevanddirektiv, at der skal tages prøver ud fra 14 objektive kriterier. I Danmark har man besluttet sig for en anden metode, faunametoden, hvor man tager vandprøver og tæller smådyr og insekter i vandet. Jo flere, der er, jo bedre er vandkvaliteten.

- Det mærkelig er, at man bruger en metode, der intet har med kvælstof at gøre, fordi de smådyr, der måles gennem denne faunametode, overhovedet ikke reagerer på, om der er meget eller lidt kvælstof i vandet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Man har altså brugt en metode, som intet har med kvælstof at gøre, til at regulere landbrugets kvælstoftildeling. Det er da underligt.

- Efterfølgende har Jørn Jespersen-udvalget arbejdet videre ud fra de samme principper i faunametoden. Det er næsten ikke til at bære.

- Vi skriftlige svar fra EU, der siger, at faunametoden er ulovlig, når man ikke bruger de objektive kriterier. Det vil sige, at vi over 25 år er blevet frataget vores konkurrencedygtighed på et falsk grundlag

Dansk korn ubrugeligt i svinefoder

- Konsekvensen er, at det koster landbruget 2.500 kroner pr. hektar. Men ét er, at vi kun producerer 75 procent i forhold til vore udenlandske kolleger, med et proteinindhold på 8,5 mod over 11 procent i tysk korn ? endnu mere alvorligt er det, at kvaliteten af dansk korn nu er så ringe, at det ikke længere kan bruges som svinefoder, sagde Bent H. Knudsen.

- Disse fakta tager vi rundt til kommuner og erhvervsråd og informerer om, og folk er rystede, når de hører sammenhængen, sagde Bent H. Knudsen, der sammen med Erik Ugilt Hansen deltog i generalforsamlingen i Bæredygtigt Landbrug.