Abonnementsartikel

Anbefalinger fra de miljøøkonomiske vismænd får ros af Landbrug & Fødevarer.

Den meget ambitiøse danske energipolitik rammer fødevareerhvervets internationale konkurrenceevne. Sådan lyder det fra de miljøøkonomiske vismænd (DØR). De anbefaler blandt andet at ændre PSO-afgiftsystemet. Det glæder L&F:

Når et dansk slagtesvin alene koster op mod 15 kroner i ren PSO-afgift i løbet af værdikæden, så er det en kæmpe byrde for erhvervet, der i forvejen er udsat for stor konkurrence - ikke mindst på prisen. Arla betaler omkring 40 millioner kroner mere i år i PSO-afgift, end de gjorde i 2011. Der skal en meromsætning på op imod 1,2 milliarder kroner til for at indhente sådan en byrdestigning, og det gør det altså sværere at investere i flere arbejdspladser eller give landmanden en bedre afregning. I fødevareerhvervet kan vi skabe både vækst og arbejdspladser, men det kræver, at vi ikke skal aflevere så mange penge i afgiftskassen. Så vismændenes anbefalinger er helt på linje med vores, siger administrerende direktør Søren Gade i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ifølge vismændene bør PSO-tariffen, uanset dennes niveau, lægges over på finansloven, hvilket vil medvirke til at reducere den negative konkurrenceevnevirkning af det nuværende system. Det vil samtidig afspejle, at den grønne omstilling og udbygningen med vedvarende energi er en samfundsopgave, der er vedtaget af et politisk flertal i Folketinget.

Provenuet fra PSO-afgiften går til producenter af grøn energi.

Klimaproblemer

L&F glæder sig også over konklusionen i dette års rapport om, at der skal findes internationale løsninger på klima- og miljøproblemer, der er grænseoverskridende, eller hvor konkurrencehensyn tilsiger international koordination.

- Vi skal selvfølgelig bevare vores ambitioner om at styrke produktionen af vedvarende energi som for eksempel biogas og produktionen af 2. generation bioethanol. Men det nytter ikke noget, at vi gør forholdene for konkurrencedygtig produktion i Danmark så dårlig, at virksomhederne flytter ud og producerer deres varer i lande, hvor man ikke stiller de samme krav om klimavenlig produktion. Så gør vi klimaet og os selv en bjørnetjeneste, siger Søren Gade.