Abonnementsartikel

Bæredygtigt landbrug er et af de aktuelle emner på Borgeby Fältdagar i Sydsverige, hvor den danske agronom Erik Steen Jensen er blandt de forskere, der peger på mulighederne i en mellemvej mellem det økologisk og det konventionelle landbrug.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Økologerne er nået langt, men er endnu ikke 100 procent i mål, siger Erik Steen Jensen fra sin stand på Borgeby. Han er nyansat som professor ved det svenske landbrugsuniversitet, SLU, og skal forske i dyrkningsssystemer, hvor en række faktorer skal indarbejdes.

- Vi er nødt til at tænke miljø og klima ind i det bæredygtige landbrug. Desuden må vi tage hensyn til økonomien og beskæftigelsen. Men det allervigtigste er, hvordan vi behandler jorden. For det er den, vi skal leve af, fortæller Erik Steen Jensen.

Han er overbevist om, at vi må finde nogle af de gamle dyder frem fra før den tid, hvor kemisk ukrudtsbekæmpelse vandt indpas.

- Vores forgængere vidste for eksempel, at ved at blande ærter i kornmarken undgik man ukrudt. Og samtidigt til tilfører ærterne kvælstof fra luften. Derved sparer man energi til både fremstilling og udbringning af handelsgødning, siger Erik Steen Jensen, der ser Sverige som et foregangsland på det økologiske område, hvor den svenske regering har sat som mål, at 20 procent af svensk landbrug skal være baseret på økologi

Borgeby Fältdagar åbnede i dag, og arrangørerne forventer en publikumsrekord. Ikke mindst hjulpet af det gode vejr.


Se flere billeder fra Borgeby Fältdagar her