Abonnementsartikel

Fødevareministeren afviser, at leverikter er et dyrevelfærdsproblem, medmindre landmanden ikke lever op til sit ansvar.

Fødevareminister Dan Jørgensen (S) oplyser over for Folketingets Miljøudvalg, at "stort set alle pattedyr kan angribes af den store leverikte (Fasciolahepatica) inklusiv mus, rotter, kanin, hare, kat, hund, svin, samtlige drøvtyggere - eksempelvis får, geder og kvæg, heste, elefanter og mennesker".

Baggrunden er en henvendelse fra formanden for Landbrugsrådgivning Syd og Sønderjysk Familielandbrug, Antoni Stenger, da han havde foretrræde for Folketingets Miljøudvalg:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er dyrene, der betaler prisen for naturpleje på våde arealer.

Så kontant lød meldingen, da han forklarede politikerne om konsekvenserne af vandplanerne for dyrevelfærd, økologi og naturpleje.

Tabt produktion

Han kunne henvise til et eksempel fra en landmand i Tøndermarsken, hvor forhøjet vandstand koster cirka 90.000 kroner årligt i tabt produktion:

- Afgræsning og pleje af de værdifulde, lysåbne og fugtige arealer - de våde enge - er i fare på grund af øget smitte fra parasitter, lød budskabet med henvisning til leverikter.

Fødevareministeren oplyser videre, at den store leveriktes slutværter kan inddeles i tre hovedgrupper efter modstandsdygtighed (resistens):

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Får har lav resistens - kvæg har middel resistens - og svin samt heste har høj resistens overfor den store leverikte.

Kan behandles

Direkte adspurgt, om det kan have en negativ indvirkning på dyrevelfærden i produktionen, hvis der bliver flere fugtige og våde områder, hvor leverikterne har bedre levebetingelser, lyder svaret fra ministeren, der har forelagt spørgsmålet for Fødevarestyrelsen:

- Efter dyreværnslovens bestemmelser skal dyr behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt, mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Det er Fødevarestyrelsens vurdering, at det er muligt at diagnosticere, behandle og forebygge infektion med leverikter hos kvæg. Fødevarestyrelsen vurderer, at leverikter udelukkende kan udgøre et dyrevelfærdsmæssigt problem i tilfælde, hvor den besætningsansvarlige ikke håndterer infektion med leverikter hos dyrene.