Abonnementsartikel

Mangelfuld kontrol med støtte straffes med krav om tilbagebetaling.

Fødevareministeriet har i et såkaldt aktstykke orienteret Finansudvalget om, at EU-Kommissionen har underkendt dansk landbrugsstøtte til et beløb på i alt 32,5 millioner kroner i 2013.

Korrektionerne er fra Kommissionens side begrundet med henholdsvis kontrolsvagheder i forbindelse med den for 2007 og 2008 udbetalte støtte under ordningen for støtte til ”producentorganisationers driftsprogrammer inden for frugt- og grøntsagssektoren”, og med svagheder ved kontrollen af ”arealer med permanent græs” i årene 2010 og 2011.

Der udbetales EU-støtte for henholdsvis ca. 6,9 milliarder kroner og ca. 0,5 milliarder kroner årligt på de nævnte områder.Manglende kontrol

EU-Kommissionen vurderer i forbindelse med revision af de danske myndigheders administration og kontrol, at myndighederne har administreret støtteordningerne i strid med reglerne eller foretaget utilstrækkelig kontrol. Derfor afviser Kommissionen at refundere hele eller dele af det udbetalte støttebeløb.

EU-Kommissionen peger blandt andet på, at manglende kontrol har ført til, at ikke-støtteberettigede arealer i visse tilfælde alligevel var blevet godkendt som støtteberettigede. Der blev endvidere påpeget svagheder ved markbloksystemet.