Abonnementsartikel

Landbrug & Fødevarer vil i Folketingets Miljøudvalg forsøge at overbevise politikerne om det håbløse i vandplanerne.

Viceformand i Landbrug & Fødevarer, Lars Hvidtfeldt, skal torsdag formiddag i foretræde for Folketingets Fødevareudvalg for at fortælle om de "alvorlige problemer ved 1. generation af vandplaner".

Han vil ifølge det oplæg, der er sendt til udvalget, blandt andet henvise til de mange konkrete fejl - 4.200 plus de 6.800 høringssvar, og desuden vil han pege på, at der i forhold til EU-reglerne er tale om en overimplementering.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Af andre emner, han vil komme ind på, er problemet med, at der er taget alt for mange vandløb med i planerne, og at der er tale om en forkert fordeling på typer - "Naturlige" og "stærkt modificerede".

Konsekvenser

Dertil kommer manglende konsekvensvurderinger af indsatsen, og at der på den baggrund venter en potentiel milliardregning, som kan koste såvel samfundet som landbrugserhvervet dyrt.

Med hensyn til kystområderne er der "enøjet fokus på kvælstof som presfaktor", selv om mange andre forhold kan have betydning:

- Den tidligere indsats har virket - målet er nået. Vi har nået cirka 9.000 tons i reduktion allerede i 2012. Ting tager tid, og resultatet viser sig med forsinkelse - også frem mod 2021, lyder budskabet fra Landbrug & Fødevarer.

Det noteres også, at virkemidlerne er for dyre og for dårlige, og at de har "lille eller ingen miljøeffekt", men store omkostninger for landbruget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sammenfatning

Sammenfattende er konklusionen, at planerne er stærkt forsinkede - fem år, og at de derfor bør droppes. I stedet skal indsatsen overføres til 2. generation vandplanerne, der træder i kraft i 2015:

- Lev op til direktivets krav - hverken mere eller mindre. Indsats skal først ske, når viden er på plads, og alternativt skal planerne skæres til, så kun veldokumenterede indsatser gennemføres.

Maskinbladet er selvfølgelig på Christiansborg og vil forsøge at få en kommentar fra Lars Hvidtfeldt efter foretrædet i udvalget.