Abonnementsartikel

Der er både introduktion til begyndere og praktisk erfaring for viderekomne at hente i Landbrugsforlagets nye grundbog Svineproduktion.

Moderne svineproduktion kræver stor faglighed. Derfor har både svineproducenter, deres medarbejdere og studerende eller elever, der forbereder sig på at gå ind i erhvervet, brug for al den viden, de kan opdrive.

Den opgave er nu blevet lettere med bogen Svineproduktion, som Landbrugsforlaget netop har lanceret. Udgivelsen er en opdateret og udvidet videreførelse af Svinehold - en grundbog, som i mange år har udgjort rygraden i denne del af landbrugsuddannelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Netop studerende og elever på landbrugsuddannelsen er da også den primære målgruppe for udgivelsen. Og da stadig flere unge rekrutteres fra miljøer, hvor grise mest er kendt fra butikkernes kølediske, er der i bogen gjort meget ud af at introducere dyrene og de vilkår, de lever under.

Det sker dels gennem et nyt kapitel om svinets historie, anatomi og adfærd, dels gennem en udstrakt brug af billeder, der bringer dyr, stalde m.m. helt tæt på. Herved tilgodeses også elever, som har en mere visuelt orienteret læringsstil.

Viden fra staldgangen

Svineproduktion beskriver derudover, hvordan svin passes godt og korrekt igennem alle faser af produktionen, fra løbeafdelingen til transporten til slagteriet. Også avl, sundhed, fodring og driftsøkonomi behandles grundigt i særskilte kapitler.

Der er imidlertid ikke kun tale om en begynderbog. Udgangspunktet for en stor del af fremstillingen er de praktiske anbefalinger fra Videncenter for Svineproduktions manualer til staldgangen. Det gør bogen værdifuld for svineproducenter, medhjælpere, deltidslandmænd og andre, som ønsker at holde sig opdateret om ny viden og forbedret praksis på området - suppleret med en lang række facts om svineproduktion i Danmark.

Udendørs svineproduktion er kommet til at fylde stadig mere de senere år. Denne udvikling er afspejlet i bogen med et fyldigt kapitel om dette emne. Også økologisk svineproduktion berøres i denne sammenhæng.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Som noget nyt har bogen en dansk-engelsk ordliste, tænkt som hjælp til samarbejde med de mange udlændinge, som er en del af dansk svineproduktion. Derudover er der en faglig ordforklaring og et omfattende stikordsregister, der gør bogen velegnet som opslagsværk.

Maria Eskildsen og Andreas Vest Weber: Svineproduktion, Landbrugsforlaget 2014, 288 sider, gennemillustreret, 260 kr. ekskl. moms og forsendelse. Fås hos landbrugsforlaget.dk