Abonnementsartikel

Med en rekordomsætning på 59 milliarder kroner i 2013 er DLG tæt på at have realiseret sit ambitiøse mål om at nå en omsætning på 60 milliarder kroner inden 2016.

- Vi har med omsætningen på 59 mia. kroner manifesteret vores position som et af Europas tre største landbrugsselskaber. Det er særdeles tilfredsstillende. Væksten kommer efter, at vi overtog aktiemajoriteten i det tyske energiselskab Team AG, der nu er helt konsolideret som et datterselskab, fortæller DLG's koncernchef Kristian Hundebøll i forbindelse med koncernens regnskabsmøde på Axelborg i København.

Resultatmæssigt indfriede koncernen med egne ord forventningerne inden for de fleste forretningsområder, men der var også udfordringer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi har haft en tilfredsstillende udvikling på langt de fleste områder og fik et koncernresultat før skat (EBT) på 538 mio. kroner. Samlet set nåede vi dog ikke de satte mål. Det skyldes isoleret set et underskud i Kongskilde Industries, der nu er i fuld gang med at omstrukturere virksomhedens forretningsområder og foretage en nødvendig tilpasning af omkostningerne, forklarer vicekoncernchef/CFO Lars Sørensen, der allerede ser en positiv udvikling på udvalgte produktgrupper og en stigende ordrebeholdning i Kongskilde.

Tre forretningsområder

Den nye struktur i koncernledelsen, der blev etableret i sensommeren, tager af-sæt i de tre strategiske hovedfokusområder i DLG: Grovvareforretningen i Nord-europa, Vitaminer & Mineraler på globalt plan og Service & Energi i Nordeuropa. De tre områder afspejler mange successer i 2013.

- I Danmark valgte vi at effektivisere vores detailstruktur på grovvarer og tilpas-sede omkostningerne med 90 mio. DKK, så strukturen er fremtidsorienteret, og vi styrker indtjeningen. I Sverige, der er vores mest lønsomme grovvaremarked, har vi en rekordindtjening på 98 mio. DKK. I Tyskland har vi ikke formået at indfri de samlede indtjeningsforventninger, men vi ser fortsat et stort potentiale for DLG på det tyske landbrugsmarked, understreger koncernchefen. Opkøbet af Märka i det østlige Tyskland i 2013 skal sikre, at HaGe i de kommende år kan fortsætte med at udbygge markedspositionen i de østtyske delstater.

På koncernens vitamin- og mineralaktiviteter i Vilofoss er der tale om en rekord-indtjening på 89 mio. kroner før skat (EBT) og en styrket position på det europæi-ske marked. Især selskaberne i Tyskland og Sverige har her stået for en rigtig god indtjening, og det bidrager til, at Vilofoss står godt rustet til at indfri de globale ambitioner. Forretningsområdet Service & Energi holder fortsat et meget tilfredsstillende niveau, og efter en succesfuld integration af Team AG, der har en omsætning på 14 mia. kroner, står koncernen stærkt indenfor energiprodukter på det nordeuropæiske marked.

Mål om øget indtjening

Likviditetsmæssigt står DLG godt rustet til at udvikle den samlede forretning i henhold til Strategi 2016 - bl.a. som følge af en succesfuld udstedelse af virk-somhedsobligationer på 1 mia. kroner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Ved at have indfriet vores toplinjemål hurtigere end forventet, mangler vi nu at realisere en forbedret bundlinje. Derfor vil vi i de kommende år have fokus på at konsolidere koncernen, herunder at øge indtjeningen og forbedre de balance-mæssige nøgletal, pointerer Kristian Hundebøll.

- Koncernens skærpede konkurrencekraft er baggrunden for at opnå en tilfredsstillende resultatfremgang som budgetteret for 2014.