Abonnementsartikel

Det er efterhånden helt utænkeligt at komme på en svinebedrift, hvor der ikke føres e-kontrol og hænger nøgletalstavler. Vi er altså rigtig gode til at styre ud fra nøgletallene.

Når vi trækker en e-kontrol ud af pc´en eller holder møde rundt om tavlen på kontoret, ja så handler det jo om styring. Vi har opsat nogle mål for eksempelvis hvor mange levendefødte grise, der skal være pr. so., og nu tjekker vi så op på, om målet er nået. Netop denne disciplin er vi blevet rigtig gode til i dansk svineproduktion. Vi er gode til at planlægge ud fra de optimale produktionsbetingelser, men min påstand er bare, at vi ikke er særligt gode til at bruge økonomien som et redskab.

Videnscenteret lavede i december 2013 en analyse af hvor mange regnskaber og budgetter, der bliver lavet inden for DLBR regi. Denne analyse viser - ud over en lille tilbagegang - også et klart billede af, at når det kommer til økonomien, så gider vi ikke bruge styringsredskaber. Kun 16 procent af de virksomheder, der får lavet regnskab, får efterfølgende lavet et budget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Lige nu er temaet rundt i landet, hvorfor vi dog ikke kan få lov at bygge nogle slagtesvinestalde. Kreditorernes svar er enslydende, at med det dårlige bytteforhold i den produktionsgren samt det antal tomme stalde, der allerede står rundt omkring, så er det ikke en løsning for dem at puste mere gæld ud til det. Det svar læser branchen som en dødsdom over slagtesvineproduktion i Danmark.

Læs mere i det nyeste nummer af Hyo, der udkommer fredag den 7. februar.

Har du abonnement på bladet, kan artiklen desuden læses på www.hyo.dk - klik her.

Ikke-abonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til artiklen.

Der kan bestilles abonnement på www.hyo.dk, eller på 7620 7970.