Abonnementsartikel

Nye danske forsøg med afvanding i korn bekræfter igen, at aftagende dræning er lig med aftagende udbytte. Selv i tørre sæsoner har dræning betydning.

Det bliver slået fast gang på gang, at manglende dræning koster penge på landmanden bundlinje - og at aftagende dræning kan sidestilles med aftagende udbytte. Det bekræftes endnu en gang af de hidtidige resultater fra nye danske forsøg nær Faxe, hvor det også viser sig, at god dræning også har en betydning i tørre sæsoner.

Resultaterne blev fremlagt på dette års Plantekongres 2014, da stud. agro. Kasper Jakob Jensen, Københavns Universitet, fortalte om de seneste forsøg med afvandingsforsøg i korn udført i Tokkerup nær Faxe. Her har man i to ret tørre vækstsæsoner konstateret et udbyttetab på henholdsvis 25 og 17 procent i byg og hvede i forsøgsårene 2012 og 2013 som følge af mangelfuld afdræning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Dræningens betydning for basale vækstfaktorer er betydelig. Men det er stadig nødvendigt med flere forsøg i flere vækstsæsoner. Det har været et forsømt område i mange år, siger Kasper Jakob Jensen, der har udført projektet sammen med cand. agro. Mille Krambeck Mørch Hansen, også Københavns Universitet.

Velegnet forsøgsmark

Som "legeplads" har de to haft en meget velegnet mark nær Tokkerup til rådighed - velegnet, fordi den netop består af en veldrænet del og en meget dårligt drænet del. Det gør lokaliteten oplagt til forsøgene, hvor man har anlagt parceller på både den veldrænede og den dårligt drænede del.

- Der er generelt høstet meget højere udbytter i de veldrænede parceller, både i hvede og vårbyg, sagde Kasper Jakob Jensen under Plantekongres 2014.

Forsøgene blev udført i marken, der er domineret af lerjord, i de to sæsoner 2012 og 2013, hvor der blev dyrket henholdsvis vårbyg og vinterhvede. Der blev etableret syv parceller med ensartede jordbundsforhold, men med forskellig drændybde.

Kasper Jakob Jensen kom ind på kvælstofoptagelsen som en af de særdeles vigtige faktorer for udbyttet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Og en effektiv dræning giver en bedre udnyttelse af kvælstoffet, ikke mindst i vårbyggen, sagde forskeren.

Hurtigere i gang

I begge forsøgsår har de to forskere løbende konstateret forskelle i væksten i de veldrænede områder i forhold til de dårligt drænede parceller.

- Specielt i det sene og kolde forår 2013 kom afgrødevæksten hurtigere i gang i de veldrænede parceller, hvor planterne dermed bedre kunne udnytte vækstsæsonen. I vinterhveden 2013 har det således været tydeligt, at den veldrænede del af marken har været udviklingsmæssigt foran igennem vækstsæsonen, lyder det i de to forskeres rapport om forsøgene.

- Forsøgets resultater peger på, at afvandingen kan påvirke udbyttet i betydeligt omfang selv i tørre år. Forsøget stimulerer derfor behovet for en mere udbredt og grundlæggende forståelse af dræningens betydning for planter og vækstforhold i flere vækstsæsonen, herunder hvordan der sikres en optimal ressource- og miljøeffektiv planteproduktion set i lyset af en måske fremtidig målrettet regulering og øvrige kommende 2. generations vandplaner, hedder det i forskernes sammenfatning af perspektiverne.