Abonnementsartikel

Når der skal produceres korn til fodring af svin, er vinterrug et oplagt alternativ til vinterhvede på lettere jorde, skriver Morten Haastrup fra Landscentret, i en artikel i juniudgaven af Agrologisk

Foderkorn indgår typisk med en andel på 70-80 procent i svinefoderet. Kornets vigtigste ?næringsstof? er energi, der måles i foderenheder til svin, FEsv.

Vinterhvede udgør som regel den største kornandel i svinefoder. Men både triticale og vinterrug kan være interessante alternativer og erstatte en del af hveden, hvis det billiggør foderet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

De seneste års analyser af sorter i landsforsøgene viser, at foderværdien i de forskellige kornarter varierer fra år til år, ligesom der er forskelle mellem sorterne.

Forskellene er størst i vinterbyg, efterfulgt af vinterhvede og triticale, mens der i vinterrug kun er fundet mindre forskelle i sorternes energiindhold.

I vinterrug er det derfor i høj grad sorternes kerneudbytte, som har betydning for udbyttet af foderenheder pr. hektar.

Lidt lavere foderværdi

Generelt er der intet til hinder for, at rug kan udgøre op til 20 procent af foderrationen. Til svin over 40 kg kan andelen af rug endda øges yderligere.

Fodringsforsøg har tidligere vist, at en stigende andel af rug i foderet til slagtesvin resulterede i en lineær reduktion af den daglige tilvækst, svarende til én procent tilvækstreduktion pr. 10 procent rug i foderet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Rug har således en lidt lavere fordøjelighed end hvede. Ved fodring med rug bør også tages hensyn til, at rug indeholder mindre protein end hvede. Det skal der kompenseres for med ekstra sojaprotein.

Ved en sojapris på 250 kroner pr. hkg betyder det, at prisen på rug som følge af det lavere energi- og proteinindhold skal være mindst 11 kroner lavere end på hvede, før der er økonomi i, at rug erstatter hvede i svinefoderet.

Læs hele artiklen i Agrologisk.