Danske vognmænd er forargede over, at traktorer er underlagt andre regler end deres lastbiler, og det mener de er konkurrenceforvridende.

Derfor vil de have have ændret på loven. Blandt andet vil de gerne forhindre, at 16-årige fortsat kan køre med store traktorer, når de nu selv skal have særlige kørekort og tilladelser, som i øvrigt også skal fornys med mellemrum.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Desværre er vognmændenes forsøg på at komme det, de ser som konkurrenceforvridning, til livs, et klassisk politisk bud på at løse noget, som kan se forkert eller uretfærdigt ud, nemlig yderligere regler. Tankegangen er gammeldags laugstankegang og ligner noget, der udspringer af brødnid.

Der er intet i det statistiske materiale, som tyder på, at de unge traktorførere udøver konkurrenceforvridende virksomhed, og der er heller intet, der tyder på, at denne gruppe er involveret i flere ulykker end ældre chauffører.

Det er således ikke rimeligt at gå på jagt efter de unges mulighed for at komme tidligt ind i landbrugserhvervet, blot fordi vognmændene opfatter de unges traktorkørsel som konkurrenceforvridende. Hvis det skulle være tilfældet, kunne vognmændene jo bare købe traktorer og ansætte nogle 16-årige. Det gør de selvfølgelig ikke, og det skyldes jo, som det også fremgår af flere beregninger, at det absolut ikke er økonomisk fornuftigt at udføre deciderede transportopgaver med traktor og vogn. Lastbilen er stadig den mest konkurrencedygtige. Derfor har flere større landbrug og mange maskinstationer da også anskaffet sig lastbiler.Vognmændene burde koncentrere kræfterne om at forenkle de ofte meget komplicerede regler, der findes på transportområdet. Det er i virkeligheden her, mange af problemerne opstår for vognmændene. Måske kunne man arbejde på mere smidige fortolkninger af køre-hviletidsbestemmelser. Måske burde der lempes på de meget indviklede og til tider uigennemskuelige regler om dyretransporter.

Den slags vil gøre det smidigere og mere konkurrencedygtigt at drive vognmandsforretning. Det er ikke de unge traktorchaufførers skyld, hvis det er vanskeligt at drive konkurrencedygtig vognmandsvirksomhed.