Abonnementsartikel

Folketinget har vedtaget lovændringer omkring indsendelse af klager til Natur- og Miljøklagenævnet.

Folketinget har den 23. januar 2014 vedtaget en række lovændringer, der betyder, at borgere, virksomheder og andre, som ønsker at klage til Natur- og Miljøklagenævnet, skal klage via en digital selvbetjeningsløsning.

Natur- og Miljøklagenævnet er ved at få udviklet den digitale løsning. Løsningen forventes at være færdigudviklet i løbet af foråret 2014, hvorefter det vil blive obligatorisk for myndigheder at anvende klageportalen. Efter en indkøringsperiode ved myndighederne vil det blive obligatorisk for alle klagere at anvende den digitale selvbetjeningsløsning, når man vil klage.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Indtil videre er der således ikke nogen praktiske ændringer i indsendelse af en klage til nævnet.

Den kommende digitale selvbetjeningsløsning bidrager til at gøre det nemmere og mere smidigt at indsende en klage. Løsningen vil også give en hurtigere og mere brugervenlig kommunikation mellem de involverede parter i en klagesag samt nedbringe sagsbehandlingstiden.

Initiativet er et led i realiseringen af regeringens målsætning om, at al kommunikation mellem borgere, virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt inden udgangen af 2015 og en del af udmøntningen af Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015.