Abonnementsartikel

Kvæget rammes af smitte fra parasitter, der gnaver sig gennem dyret, til de når lever og galdegange og udskilles via tarmsystemet.

- Det er dyrene, der betaler prisen for naturpleje på våde arealer.

Så kontant var meldingen fra formanden for Landbrugsrådgivning Syd og Sønderjysk Familielandbrug, Antoni Stenger, da han torsdag havde foretrræde for Folketingets Miljøudvalg.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han mødte frem for at forklare politikerne om konsekvenserne af vandplanerne for dyrevelfærd, økologi og naturpleje, og han kunne henvise til et eksempel fra en landmand i Tøndermarsken, hvor forhøjet vandstand koster cirka 90.000 kroner årligt i tabt produktion.

- Afgræsning og pleje af de værdifulde, lysåbne og fugtige arealer - de våde enge - er i fare på grund af øget smitte fra parasitter, lød budskabet.

Smitte fra parasitter

Det skyldes smitte fra parasitter, som eksempelvis leverikter, der øges sammen med arealet af fugtige marker. For de smittede dyr betyder det nedsat vækst og et dårligere immunforsvar med deraf følgende øget medicinforbrug. Smitten overføres i forbindelse med afgræsning, idet leverikten har en mellemvært - pytsneglen - som lever i græs på våde arealer. Jo mere vand, jo flere parasitter, og at problemet er voldsomt understreges af, at bare ét inficeret dyr giver anledning til 24 millioner smitsomme larver.

Leverikten udklækkes i tarmen og gnaver sig gennem dyret, til de når lever og galdegange og udskilles via tarmsystemet. Forskning viser, at kreaturer inficeret med leverikter har øget modtagelighed for andre parasitter og sygdomme, herunder lungeorm og "salmonella dublin".

Trange kår

Den pågældende landmand i Tøndermarsken lider under dårlig ydelse med deraf følgende negative konsekvenser for økonomi og øgede dyrlæge- og medicinudgifter. Desuden modtager han påtaler fra slagteriet:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Økologien får trange kår, for her kan man ikke vælge afgræsning fra, og medicinering er en stor belastning, forklarer Antoni Stenger over for Maskinbladet.dk.

Landmanden har ladet ungdyr pleje Tøndermarsken i mange år, men nu er det altså slut, idet 20 procent af hans økologiske besætning er inficeret. Det koster cirka tre liter mælk pr. dyr om dagen, hvortil kommer mindre tilvækst hos ungdyrene.

Kender forholdene

Opfordringen fra Antoni Stenger lyder på, at de lokale landbrug inddrages, vel at mærke før udpegningen af områder, hvor mere våd natur ønskes:

- Et af redskaberene, en kommune har, når vandplanen skal føres ud i livet, er at hæve vandstanden. Vi vil gerne være med i beslutningsprocessen, fordi vi kender forholdene lokalt. Al lokal viden kan ikke skrives i høringssvar. De af EU krævede konsekvensberegninger skal gennemføres før vandplanerne implementeres, herunder konsekvenserne for nedsat dyrevelfærd, dårligere forhold for afgræsning, økologi, pleje af natur samt øget medicinforbrug, siger formanden for Landbrugsrådgivning Syd.