Abonnementsartikel

Når drikkevandsboringer må lukke på grund af for høje forekomster af pesticidrester, så er årsagen gamle sprøjtemidler, der ikke længere bruges i landbruget, viser tal fra Naturstyrelsen.

Nye tal fra Naturstyrelsen omkring lukninger af vandboringer bekræfter undersøgelse lavet af Videncentret for Landbrug.

Videncentret foretog i 2012 en omfattende undersøgelse af alle boringer, der blev lukket på grund af fund af pesticider i perioden 1999-2008. Den omfattede 1.273 boringer, og her fandt man 24 tilfælde, hvor der var midler, som bruges i dag, der var årsagen. Resten var baseret på fund af stoffer, der er udfaset.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Naturstyrelsens nye tal viser, at 22 boringer er lukket på grund af pesticider. I de 16 tilfælde er det på grund af fund af rester af midler, der ikke længere bruges, mens der er usikkerhed omkring de sidste seks.

Landskonsulent Poul Henning Petersen har sammenlignet Naturstyrelsens data med Videncentrets undersøgelse fra 2012.

Han understreger, at der er tale om to forskellige datasæt, men tendensen er entydig, når man sammenligner resultaterne.

- Tallene fra Naturstyrelsens nye opgørelse bekræfter vores konklusion. Det er et meget lille antal boringer, der lukkes på grund af rester af sprøjtemidler over grænseværdien. Og af disse er det næsten udelukkende rester af stoffer, som det ikke længere er tilladt at bruge. Det er altså tale om rester af midler, der er sprøjtet med for år tilbage, siger Poul Henning Petersen i en pressemeddelelse.

Han vurderer, at der på den baggrund er stærke argumenter for at gå langt mere nuanceret til værks i udpegning og planer for områder, hvor der skal indvindes drikkevand, end man gør i dag.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er ikke noget fagligt grundlag for at kræve pesticidfri dyrkning på store arealer. Der kan laves langt billigere tiltag, som giver den ønskede sikkerhed, siger Poul Henning Petersen.