Abonnementsartikel

Måske er der muligheder for en ny anvendelse af tiloversblevne bygninger på landet.

Måske kommer man til at fortryde det, hvis man bare lader bulldozerne tromle frem og fjerner for mange tiloversblevne bygninger på landet. Måske kunne man have brugt bygningerne til noget fornuftigt og givtigt.

Det er nogle af de tanker, der ligger bag, når Landsforeningen for Landboturisme sammen med Deltidsudvalget i Djursland Landboforening holder et informationsmøde omkring anvendelse af tomme bygninger på landet. Mødet holdes torsdag den 16. januar kl. 19 på Røndegården, Tangbakkevej 2 i Rønde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Aftenen vil give et indblik i, hvad det vil sige at være ferievært og belyse muligheder for at anvende de tomme bygninger som overnatningssteder for turister. Landsforeningen for Landboturisme har produceret en film, som kan hjælpe gårdejere til at komme godt gennem planlægningsfasen. Filmene, der produceret med støtte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, vises på mødet.

Aftenens oplægsholder, Silke Lorenzen, er sekretariatsleder for det landsdækkende netværk for ferieværter på landet. Hun har 20 års erfaring i at rådgive omkring opstart af landboturisme.

Udover oplægget omkring landboturisme deltager arkitekt Anna Grethe Aggerholm, Byggeri & Teknik, som vil belyse hvilke krav, der skal være opfyldt, hvis man ønsker at anvende tomme driftsbygninger til nye formål.

Arrangementet holdes på Røndegård, hvor ejeren, Ejnar Bach Sørensen, vil fortælle om opstart og nuværende anvendelse af gården.