Abonnementsartikel

Der er behov for flere forsøg, der mere præcist kan fastlægge gødskningsbehovet.

Energipil er etableret på 5.700 hektar og kendt af flere landmænd efterhånden, men hvordan vi gøder afgrøden optimalt, er der meget begrænset viden om.

Men nu foreligger de første resultater fra danske gødningsforsøg i pil. Men om det kan betale sig at gøde, afhænger meget af jordtype, arealets dyrkningshistorie, tidspunkt i kulturens forløb, øvrig dyrkningspraksis (ukrudtsbekæmpelse, høstrotationslængde m.m.) og af den enkelte landmands omkostninger til gødning og udbringning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De danske forsøg er beliggende i Vestjylland på sandjord og i Nordjylland på lerjord, så der kan dannes erfaringer ud fra varierende jordtype.

Læs mere i næste nummer af Agro, der udkommer på fredag den 10. januar.

Har du abonnement på bladet, kan artiklen desuden allerede nu læses på www.agrologisk.dk

Ikkeabonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til den - klik her for at se det.

Der kan bestilles abonnement på www.agrologisk.dk eller telefon 76 20 79 70.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I denne måned udvider vi Agro med en elektronisk udgave til iPad- og Android-tablets. Som abonnent på det trykte magasin får du naturligvis det elektroniske magasin uden meromkostning. Dette nye digitale magasin får navnet AGRAR+ Agro og indeholder dels alle artiklerne fra det trykte magasin, dels en stribe ekstra artikler, som hidtil har været udgivet særskilt som Agrar+.

AGRAR+ Agro erstatter den nuværende pdf-udgave af Agrologisk