Abonnementsartikel

Særligt i ugen op til deadline væltede det ind med svar.

Den 23. december sluttede den seks måneder lange offentlige høring om vandplanerne. 5.500 høringssvar modtog Naturstyrelsen i alt, hvilket er næsten 1.000 flere høringssvar end efter den første offentlige høring, der sluttede i 2010. Dengang blev der indsendt 4.600 høringssvar.

Særligt i ugen op til deadline strømmede det ind med svar på vandplanerne, der oprindeligt skulle have været på plads for flere år siden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er endnu uvist, hvilke kategorier de mange svar dækker, fortæller konstituerede direktør i Naturstyrelsen, Mads Leth-Petersen.

- Vi har ikke mulighed for på nuværende tidspunkt at give et egentlig overblik over, hvordan de mange svar fordeler sig på forskellige kategorier. Det skyldes især, at høringssvarene er indsendt inden for et meget kort tidsrum. Bare inden for de seneste otte dage er der indsendt 4.000 svar, siger han.

Naturstyrelsen regner med at være igennem en første læsning af svarene i slutningen af januar. Derefter går man i gang med den egentlige sagsbehandling af hvert enkelt høringssvar.

Flere generationer

De nuværende forslag til vandplaner kom første gang i offentlig høring i 2010, og siden fulgte en supplerende høring i 2011. I december 2012 afgjorde Natur- og Miljøklagenævnet dog, at den supplerende høring havde været for kort, og derfor var planerne ugyldige. De blev sendt i ny offentlig høring igen den 21. juni 2013.

Hos Landbrug & Fødevarer opfordrer man til, at de to generationer af vandplaner bliver slået sammen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi er nu så langt henne i første planperiode, at det er helt åbenlyst nødvendigt at lade planperioderne 1 og 2 smelte sammen. Alt andet er meningsløst, da man ellers bevidst og ukritisk ignorerer både ny viden og erkendelsen af enorme huller i den eksisterende viden om påvirkninger, effekter, konsekvenser og omkostninger. Forklaringen med at vi er nødt til at gennemføre første planperiode som beskrevet i en forkert, uredigeret form, er både uacceptabel og fejlagtig. Der er ingen regler, hverken nationale eller i EU, der binder Danmark til at foretage en indsats, der er baseret på fejlagtige metoder og en forkert tilgang, siger viceformand i erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer Lars Hvidtfeldt i en pressemeddelelse.

Overimplementering

Landbrug & Fødevarer mener også, at man i Danmark med vandplanerne er i gang med en overimplementering af EU's Vandrammedirektiv. Blandt andet fremgår det af direktivet, at små vandløb ikke skal tages med i planerne, men i Danmark er flere små vandløb taget med.

Vandplanerne udgør en plan for, hvordan det danske vandmiljø kan forbedres og give renere vand i søer, fjorde og åer.