Abonnementsartikel

En aftale mellem regeringen, Venstre og De Konservative om Danmarks Landdistriktsprogram 2014-2020 indeholder en væsentlig indsats for udvikling af økologisk produktion i landdistrikterne.

De danske landdistriktsmidler bliver mere end én milliard kroner færre - i alt cirka syv milliarder kroner - i programperioden 2014-2020. Det svarer til cirka 150 millioner kroner mindre hvert år. Alligevel er det ambitionen, at der fastholdes en stærk indsats for flere jobs og bedre miljø via økologisk produktion. 

- Aftalen er et boost til økologi og grøn vækst. Når økologer investerer i ny teknologi eller starter nye minislagterier, mosterier, møller eller anlæg til gødningsproduktion, skaber det både jobs, vækst og mere økologi - til gavn for miljø, natur, og rene vandressourcer. Samtidig får forbrugerne flere lokale, økologiske varer. Alle vinder på den udvikling, siger Per Kølster, formand i Økologisk Landsforening.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Støtte til investering

Aftalen indeholder 100 millioner kroner i 2014-15 til investeringer i økologisk landbrug - eksempelvis ny teknologi, som skaber alternativer til sprøjtegift og kunstgødning, eller forarbejdningsanlæg til frugt, grønt eller kød. Der er også støtte til konventionelle landmænd, som skal investere i nye stalde i forbindelse med omlægning til økologi, hvor svin skal kunne komme udenfor.

- Det har været helt centralt for os, at aftalen skulle skabe nye udviklingsmuligheder for de økologiske landmænd og virksomheder, og vi er meget glade for, at det lykkedes i aftalen, siger Per Kølster.

Aftalen indeholder også forbedringer for de økologiske plante- og frugtavlere i form af højere årlig miljøstøtte til økologiske planteavlere, der producerer med meget lave gødskningsniveauer. Miljøstøtte til økologisk frugtproduktion øges, så det bliver mere på linje med andre lande.

-Aftalen vil betyde mere dansk, økologisk frugt, og at økologisk planteavl bliver mere attraktiv i mange flere landsdele. Også i områder hvor natur og drikkevandsressourcer skal beskyttes, siger Per Kølster.

Økologi i de offentlige køkkener

Aftalen fastholder desuden regeringens indsats for 60 procent økologi, mindre spild og mere klimavenlig og sund mad i offentlige køkkener rundt i landet. Der er afsat 28 millioner kroner i 2014 og 40 millioner kroner i 2015, som skal finansiere uddannelse og omlægning i offentlige storkøkkener.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Aftalen bygger videre på det fantastiske momentum og samarbejde, som har sat Danmark helt i front med den grønne omstilling i offentlige køkkener. Mere end 20 kommuner, flere hundrede landmænd og virksomheder samt flere tusinde madhåndværkere ude i storkøkkenerne er i sving med denne omlægning - godt, at de får opbakning, siger Per Kølster.

Økotræer vokser ikke ind i himlen - endnu

Selv om økologi får en stærk position i landdistriktsprogrammet, vokser økotræerne ikke i himlen. Ordningen til støtte af økologisk afsætningsfremme er ude af programmet, efter at EU, af tekniske grunde, har underkendt ordningen.

- Vi søger derfor politisk opbakning til etablering af en national ordning, der kan styrke økologisk markedsudvikling herhjemme. Ordningen har medvirket i en fordobling af øko-salget i Danmark og en firdobling af økologisk eksport siden 2007. Jo mere økologi, der sælges, jo større en forskel kan vi gøre for miljø, natur og dyrevelfærd, siger Per Kølster.

Ingen kompensation

Noget andet, som ikke kommer med i første omgang, er et ønske fra Økologisk Landsforening om, at den økologiske arealstøtte også omfatter støtte til indsatser, der gavner klimaet og naturen.

- Det vil give økologi et løft på klima- og naturområdet - mod kompensation - og give en øget klima- og naturværdi ved økologi, som styrker forbrugernes interesse for de økologiske varer. Så vi håber, at det kan komme med i næste fase, gerne allerede fra 2015, siger Per Kølster.