Abonnementsartikel

Et fælles afsætningsselskab i Europa kan være løsningen på at opnå en højere pris for svinekød

- Jeg synes, debatten om at redde svineproducenternes økonomi efterhånden er meget ensidig, vi fokuser kun på omkostninger, specielt på slagterierne.

Det skriver Bernhard Mortensen i et nyt indlæg i juli-nummeret af Hyologisk.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg er 100 procent sikker på, at omkostningerne ved at slagte i Danmark er for høje. Jeg har i seks år i perioden 2000-2006 fulgt regnskaberne i Danish Crown (DC) og stillet spørgsmål hvert år på kredsmøderne til Kjeld Johannesen og Niels Mikkelsen om, hvorfor det kun er muligt at slagte og forarbejde maksimalt 41 kg kød pr. time pr. medarbejder. Som jeg husker det, var det 41 kg i 2002.

- Hver gang er der kommet en afvigende forklaring. Men fakta har Kjeld Johannesen ikke på noget tidspunkt forsøgt af bortforklare.

Kraftig reduceret effektivitet

- Regnestykket er imidlertid enkelt. Tilgang af kød i kilogram divideret med antal medarbejdere og divideret med deres arbejdstid, skriver Bernhard Mortensen videre.

Eksempelvis er der i 2008 slagtet (givet restbetaling til) 1.494.865.346 kg kød, og der var 26.652 ansatte á 1.665 timer. Det giver 33,7 kg kød pr. time pr. medarbejder.

Lige meget hvor meget farvet grafik, kurver og billeder af direktion og bestyrelse, man laver i årsrapporten og på plancherne, når regnskabet præsenteres, så kan fakta ikke ændres. Effektiviteten er faldet fra 41 kg kød til cirka 34 kg i perioden. Altså 17 procent. Timelønnen er til gengæld sandsynligvis steget tre procent årligt. Altså andre 18 procent i de seks år.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Jeg skal på det kraftigste gøre opmærksom på, at oksekødstallene er med i disse tal. Og da jeg kan se, de udgør 4,3 procent af den slagtede mængde, og tallet er uforandret, har jeg ikke korrigeret for det. Men hvis tallet er fem procent forkert i 2000, er det også fem procent forkert i 2008. Udviklingen er imidlertid ikke til at tage fejl af.

Hvis en ledelse kan sidde og fremhæve sig selv og sine medarbejdere og forringe konkurrenceevnen med cirka 33 procent i en periode på syv år, så er løbet kørt.

Hele artiklen kan læses i Hyologisk, som udkommer på fredag 3. juli.

Du kan tegne abonnement på Hyologisk her