Abonnementsartikel

Fødevareministeriet har uddelt 67 millioner kroner til projekter, der skal styrke forskning i økologi.

Fødevareministeriet har besluttet, hvilke projekter der vil få tilskud for de første 67 millioner kroner ud af de i alt 120 millioner kroner, der blev afsat på finansloven til økologisk forskning og udvikling i perioden 2013-15.

Projekterne har blandt andet til formål at finde nye dyrkningsstrategier, der kan holde næringsstofferne i jorden, reducere dødeligheden blandt økologiske smågrise og forbedre avlen inden for økologisk kvægproduktion.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg er stolt af, at Videncentret er med i alle de støttede udviklingsprojekter inden for både økologisk plante-, svine-, fjerkræ- og kvægproduktion, siger Ole Bloch Engellyst, økologichef i Videncentret for Landbrug i en pressemeddelelse.

Fordobling af økologien

Det er regeringens målsætning at fordoble økologien i 2020 og derfor skal den økologiske produktion gøres mere konkurrencedygtig.

- Det er utrolig vigtigt, at vi hele tiden videreudvikler økologien, så den også har noget at byde på i fremtiden. Her er forskning og udvikling i at gøre produktionen endnu mere robust og bæredygtig helt central. Mange af de nye forskningsprojekter kan netop bidrage i den retning, siger Kirsten Lund Jensen, økologichef i Landbrug & Fødevarer.