Abonnementsartikel

Vindmøller kan i mange tilfælde bidrage til at fremtidssikre et landbrug, men der er valg at træffe og faldgruber, som skal undgås.

Hovedparten af landets 98 kommuner har i de senere år vurderet muligheden for placering af vindmøller, så de med en grøn profil kan leve op til regeringens handlingsplan for vedvarende energi. Derfor er der nu mange steder i landet åbnet op for at opstille effektive vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter.

Det betyder, at mange lodsejere kan få vindmøller placeret på deres jord og selv komme til at eje et vindmølleprojekt eller en betydelig del af det. Investeringen er ganske vist temmelig stor, men under de nuværende finansielle forhold er der gode muligheder for at få en høj finansieringsgrad i et vindmølleprojekt ? naturligvis under forudsætning af, at det er skruet fornuftigt sammen. Det betyder blandt andet, at det skal indeholde de sikkerhedsparametre, som pengeinstitutterne fokuserer på, når de i finansieringsfasen gennemgår og vægter et projekt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Økonomi i at gå selv

Hvis man ikke selv vil gennemføre eller eje et vindmølleprojekt, er der to måder, man kan sikre sig en rimelig indtægt af vindmølledrift på, nemlig ved enten at:

- leje jorden ud i form af en tidsbegrænset lejeaftale i op til 30 år

- sælge en parcel til tidsubegrænset anvendelse.

- Det lyder enkelt. Alligevel kan der være faldgruber i den slags aftaler, som god rådgivning kan afdække, inden der kommer underskrifter på papiret. Og under alle omstændigheder er der altid bedre økonomi i selv at projektere og eje vindmøller, fortæller Steen Luk, projektleder i DLBR Energi Invest. Her har man specialiseret sig i uvildig rådgivning og projektering af vindmølleprojekter.

Under markedsprisen

Mange landmænd mangler i øjeblikket likviditet. Derfor kan det være fristende hurtigt at skrive under på en aftale om drift af vindmøller.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Og i forhold til den fortsatte landbrugsvirksomhed kan det være fornuftigt at sælge en halv hektar jord til en pris, der er væsentligt højere, end hvad planteavlen kan forrente.

- Problemet er bare, at den tilbudte hektarpris ikke nødvendigvis afspejler markedsprisen for placering af vindmøller. Og gør den ikke det, har landmanden måske solgt sin sjæl for 30 år eller mere - på grundlag af en dårlig aftale, påpeger Steen Luk.

Han råder derfor til nøje at overveje to muligheder, hvis man får mulighed for at opstille vindmøller på sin jord:

1. Egen projektudvikling under kyndig vejledning og dermed ejerskab til projektet - plus udsigt til at hjemtage gevinsten, hvis projektet gennemføres.

2. Projektet gennemført af andre ved at udleje eller sælge en vindmølleparcel til et projektfirma.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Arbejd sammen lokalt

Hensyn til lokalsamfundet taler for, at landmanden udvikler sit eget projekt, idet projektfirmaer ikke nødvendigvis har nogen lokal forankring eller ejerskab i et vindmølleprojekt, mener Steen Luk.

- Øjner du derfor en mulighed for at opstille vindmøller i dit lokalområde, bør du alliere dig med de andre lodsejere, så I samlet sikrer jer, at ingen binder sig til en aftale, før der lokalt er enighed om, hvordan projektet skal udvikles. På den måde er det jer, der styrer projektet og dets videre skæbne. Erfaringen viser desuden, at lokalt forankrede projekter har de bedste muligheder for at opnå kommunal tilladelse til videre projektering, konstaterer Steen Luk.

Han tilføjer, at man ikke behøver at lade sig stresse af projektselskaber, der ønsker at overtage rettighederne til den kommende energiproduktion.

- Der er intet i processen med at projektere vindmøller, der haster så meget, at man ikke kan bruge to til fire uger på selv at undersøge alle muligheder og samtidig få kyndig vejledning, mener han.

Bygherrens præmisser

Når der er opnået lokal enighed om fremgangsmåden og fordelingen af værdien i et vindmølleprojekt - uanset den endelige placering af vindmøllerne - er det første og vigtigste stik taget hjem.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For de næste gælder, at vindmølleprojekter både hvad investeringen og arbejdsmængden angår, er så store, at man bør tilknytte professionel rådgivning til hele processen.

- Som projektejer(e) gælder det dog om at fastholde det lokale engagement, fastslår Steen Luk.

- Derfor arbejder DLBR Energi Invest på lokale bygherrers - det vil sige lodsejernes - præmisser. Vi udarbejder projektforslag og gennemfører projekterne fra start til slut på bestilling fra bygherrerne. På den måde bevares den lokale styring og det lokale ejerskab - og skattegrundlaget bliver i kommunen, påpeger han.

Se også dlbr.dk/energiinvest.