Abonnementsartikel

Miljøminister Ida Auken (S) redegør for EU-kommissionens forslag til forlænget godkendelse af aktivstoffer i plantebeskyttelsesmidler.

Miljøminister Ida Auken (S) redegør i et notat til Folketingets Europaudvalg for EU-kommissionens forslag til en forlængelse af godkendelse af aktivstoffer i plantebeskyttelsesmidler. Kommissionen forventes at foreslå at forlænge udløbsdatoen for de aktivstoffer, hvor godkendelsen udløber 30. november 2016, hvorved virksomhederne får en længere periode, før de pågældende stoffer skal genvurderes.

- Når stofferne skal genvurderes, vil der være øgede datakrav, oplyser ministeren.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Regeringen mener i øvrigt, at det er rimeligt at forlænge udløbstiden for de pågældende aktivstoffer for at kunne nå genvurderingen, og fordi der vil være krav om flere data, når stofferne skal genvurderes.

Godkendelsen forventes forlænget for fem aktivstoffer, men udløbstiden bliver kun forlænget, hvis firmaerne har indsendt en ansøgning om fornyet godkendelse. Forslaget vedrører ifølge Ida Auken "meget få danske virksomheder", idet der ikke er på nuværende tidspunkt er godkendt plantebeskyttelsesmidler med de pågældende aktivstoffer i Danmark.

Favorabel profil

Samtidig meddeler Ida Auken, at Kommissionen fremsætter forslag om aktivstoffer, der kan indgå i biocidholdige produkter, som har en mere favorabel profil for miljøet og for menneskers og dyrs sundhed.

- Ud fra en samlet vurdering vurderes det ikke, at forslaget har en væsentlig indflydelse på beskyttelsesniveauet i Danmark. Den præcise påvirkning af beskyttelsesniveauet vil dog afhænge af den efterfølgende fortolkning af datakravene, som vil blive uddybet i et såkaldt "guidance dokument", oplyser miljøministeren.

Byrdesiden

Forslagene forventes at komme til afstemning i Det stående udvalg for biocidholdige produkter den 13. december 2013. På "byrdesiden" vil de relativt få danske firmaer, der ønsker at importere og sælge de pågældende aktivstoffer, blive mødt med biocidforordningens skærpede krav om dokumentationsmateriale samt et gebyr i forbindelse med godkendelsesbehandlingen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Til gengæld betyder harmoniseringen i EU af ansøgningskrav mv., at virksomheder, som markedsfører biocidholdige produkter, der opfylder kravene til behandling efter den simplificerede procedure, kan genbruge ansøgninger indgivet i andre EU-medlemslande med store besparelser til følge, forklarer ministeren.