Abonnementsartikel

Fodergræs og forsuring i marken er som skabt for hinanden, mener BioCover i Vejen, der står bag SyreN systemet.

God ensilage kan begynde med, at man med slæbeslanger og forsuringssystemet SyreN kører sin gylle ud på markerne. SyreN's gode udnyttelse af gyllen, der er tilsat svovlsyre og derfor har meget begrænset fordampning, betyder, at græsset får mest muligt ud af dråberne, så foderværdien øges.

Dog er der mange nuancer i billedet. Direktør Morten Toft, der er grundlægger af BioCover i Vejen og manden bag SyreN siger, at forsuring og ensilering er et stort emne, som kræver omtanke.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Men der er da kun et enkelt område, der taler for nedfældning i græs frem for udbringning med slanger, da der kan være risiko for, at rester fra gylletørstof kommer tilbage i stalden igen sammen med ensilagen. Vi har haft rigtig mange diskussioner om dette tema med konsulenter, konkurrenter og landmænd, og jeg tror, at det til evig tid vil blive diskuteret. I mine øjne skyldes det, at det er det eneste tilbageværende argument for at bibeholde nedfældning, hvis man ikke er økolog, siger Morten Toft, der tilføjer, at det hele handler om, at der kan snige sig tørstof fra gylle tilbage til stalden ved, at tørstoffet klæber sig til græsset og dermed medtages i ensilagen i efterfølgende slæt.

- I gamle dage var det et standard-råd, at der skulle nedfældes, hvis celletalet var for højt. Det råd tilhører tiden før, vi begyndte at bruge slæbeslanger, og også veterinærerne melder hus forbi. Hvis man holder de 20 dages karens fra gylleudlægning til slet, har man ikke noget at være bange for. UV stråling har sørget for at rydde op. Og hvis det regner i de 20 dages karens - det må vi da håbe, ellers er der ikke meget at komme efter - så er eventuel tørstof vasket ned fra planten. Og hvis der vandes, er det helt sikkert væk, siger Morten Toft, der også tager køer på græs som eksempel:- De græsser jo fint, hvor de også skider og urinerer, siger Morten Toft, der også kommer ind på anslået merudbytte ved at anvende SyreN på græs. I hans egne præsentationer nævner han normalt en merindtjening på 1.000 kroner pr. hektar i sletgræs.- De cirka 1.000 kr. i forskel i græs i mit materiale kommer fra trykskader og nedfælderskader. Det er dog ikke altid, at vi kan se et større merudbytte i tørstof i græs, men vi kan altid se en højere proteinprocent - gennemsnitligt halvanden procent højere - og det tæller også og er en meget vigtig faktor for ensilagens kvalitet, siger Morten Toft.Gylletypen vigtig- Og så er der den uofficielle faktor - det tilsatte svovl. Der er mange landmænd, der kun bruger gylle som gødning til græs. Når de pludselig også bruger svovl, så får de et betydeligt merudbytte, men den situation kan ikke opstå i en afprøvning, da der kun sammenlignes med den "teoretiske" verden, hvor der som en selvfølge doseres svovl, siger Morten Toft, som også kommer ind på andre fordele. - Glem ikke, at der er sparet overkørsel af marken ved fuldgødskning med gylle. Gylletypen er også uhyre vigtig. Der er meget stor forskel på pH-værdier og syreforbrug, og syreforbruget er mest betydende for økonomien. Dernæst mængden af ammoniumkvælstof.

- Det siger sig selv, at det bedre kan betale sig at reducere emission fra en gylle med meget ammonium i forhold til en med meget lidt ammonium, forklarer Morten Toft, der også nævner vejret som en meget vigtig faktor til påvirkning af emissionen.- Bemærk også, at når vi anvender +2 liter syre, så skummer gyllen fortræffeligt, og der er tryk på udlægningen. Det betyder, at der ikke længere er tale om normal slangeudlægning - men at gyllen spredes på et større areal. Dette er en stor fordel på græs, fordi den "tørstof-pølse", som ellers kan ligge tilbage fra en konventionel slæbeslange-udlægning, er væk, siger BioCover-grundlæggeren.15 procent forsuresIfølge husdyrgødningsbekendtgørelsen kan forsuring af gylle erstatte nedfældningskravet i fodergræs, hvilket netop har sat gang i udbredelsen af gylleforsuring.Morten Toft vurderer, at ud af den totale mængde på 30 millioner kubikmeter gylle, der køres ud i Danmark er de 5,2 millioner kubikmeter forsuret, svarende til 15 procent, og den andel er støt stigende.

BioCover har leveret 86 SyreN-anlæg, som tilsammen forsurer to millioner kubikmeter gylle under udbringningen.

Store miljøfordele, færre overkørsler, mindre strukturskader, hurtig plantereaktion, skånsomhed, lavere omkostninger, højere udbytter og færre lugtgener er væsentlige stikord.