Abonnementsartikel

Aktivstoffet metalaxyl-M er blevet taget af markedet i Danmark af Miljøstyrelsen. Det er sket på baggrund af resultater fra VAP, der viser, at svampemidlet, som er blevet anvendt mod skimmel i kartofler og kun har været på markedet i nogle få år, og to af stoffets nedbrydningsprodukter er udvasket til grundvandet på to testmarker i høje koncentrationer.

Resultater fra "Varslingssystemet for Udvaskning af Pesticider til Grundvandet" (VAP) har ført til, at aktivstoffet metalaxyl-M, der er brugt mod skimmel i kartofler, er taget af markedet.

Det oplyser DCA, Nationalt Center for Jordbrug og Fødevarer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Aktivstoffet metalaxyl-M er blevet taget af markedet i Danmark af Miljøstyrelsen. Det er sket på baggrund af resultater fra VAP, der viser, at svampemidlet, som er blevet anvendt mod skimmel i kartofler og kun har været på markedet i nogle få år, og to af stoffets nedbrydningsprodukter er udvasket til grundvandet på to testmarker i høje koncentrationer. Stoffets nedbrydningsprodukt CGA108096 blev fundet i 95 procent af de analyserede grundvandsprøver på den ene mark, og 32 procent af prøverne overskred grænseværdierne.

- Metalaxyl-M har tidligere været anvendt på nabomarker, og de tre stoffer findes også i boringer opstrøms testmarkerne, hvilket viser, at stofferne vil kunne findes i grundvand under områder med kartoffeldyrkning, forklarer geolog Walter Brüsch fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland og agronom Preben Olsen, Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.

Flere undersøgelser

Som konsekvens af resultaterne fra VAP er svampemidlet og de to nedbrydningsprodukter nu en del af vandværkernes kvalitetskontrol af grundvandet i området, hvor der har været dyrket eller fortsat dyrkes kartofler. Endvidere er en undersøgelse iværksat for at afklare, om de tre stoffer findes i grundvandet i områder, hvor der ikke har været dyrket kartofler, fordi metalaxyl-M også har været brugt som bejdsemiddel i raps og andre afgrøder.

Resultaterne fra Varslingssystemet viser til gengæld, at midler som aclonifen, boscalid og cyazofamid, der anvendes i henholdsvis kartofler og ærter, kornafgrøder og kartofler ikke giver problemer i forhold til grundvandet.

- Det er godt at se, at der er midler, som landbruget godt kan anvende, uden de giver problemer i forhold til grundvandet, siger Preben Olsen.