Abonnementsartikel

Det Økologiske Råd foreslår en afgift på brændefyring, som afhænger af, hvor ofte man fyrer, fyringsenhedens forurening og om man bor i eller udenfor større byer.

Danskerne elsker brændefyring og hyggestunder ved pejsen, men brænderøg er en alvorlig kilde til sundhedsskadelig partikelforurening. Regeringens forslag om en afgift på købebrænde har vakt massive protester og risikerer at øge grænsehandlen med brænde og markedet for "sort" brænde.

Der er imidlertid gode argumenter for at afgiftsregulere den sundhedsskadelige luftforurening fra brændefyring, der hvert år resulterer i 200-250 for tidlige dødsfald i Danmark og sundhedsskader for flere mia. kr. Det Økologiske Råd præsenterer hermed et alternativt afgiftsforslag, der giver en meget større sundhedsgevinst end den tiltænkte afgift på købebrænde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Der er behov for en afgift på brændefyring, der er ansvarlig for cirka 70 procent af landets samlede partikeludledning. Alle kraftværker tilsammen udleder kun to procent. Men afgiften kan gøres smartere end politikernes forslag, siger Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver i Det Økologiske Råd.

Ingen grænsehandel

Rådet foreslår, at der fremover betales en afgift hver time fyringsenheden anvendes, hvilket registreres via en temperaturmåler med en temperaturføler i skorstenen. Måleren aflæses årligt ligesom vandmåleren og kontrolleres ved skorstensfejerens periodiske tilsyn. Timetaksten skal afhænge af fyringsenhedens forurening. Dertil skal lægges biomasseafgiften. Fyringsenhedens forurening kan let findes ud fra dens miljøklasse (partikelforurening pr. kg træ).

Med en sådan afgift opnår man en væsentlig større miljøgevinst end ved brændeafgiften, da den motiverer til at udskifte gamle brændeovne med nye, der forurener væsentlig mindre og derved får lavere timeafgift. Samtidig bliver andre varmekilder mere økonomisk attraktive. Endelig bliver grænsehandlen uinteressant, da afgiften betales, uanset hvor brændet kommer fra. Og der skal ikke lægges afgift på raftehegn og hestestrøelse eller laves indviklede særregler for sankebrænde.

- Den brændeafgift politikerne foreslår, har skabt postyr, blandt andet fordi den vil øge grænsehandlen og måske åbne for et sort brændemarked samt friste svage sjæle til at fyre med affaldstræ. Alle disse ulemper undgås med vores afgift, der samtidig giver en meget større miljøgevinst, siger seniorrådgiveren.