Abonnementsartikel

Gårdejer Sven-Aage Steenholdt, Farris ved Vamdrup, er ny formand for Videncentret for Landbrugs bestyrelse.

Den nye formand afløser Jens Ejner Christensen, der for nyligt trak sig tilbage. Sven-Aage Steenholdt har hidtil beklædt posten som næstformand for Videncentret.

Sven-Aage Steenholdt, der er 61 år, har siddet i Videncentrets bestyrelse i mere end 10 år og har derudover erfaring fra en lang række tillidsposter i dansk landbrug. Han er formand for Vejle Amts Familielandbrug og var gennem 10 år næstformand i Dansk Familielandbrug og medlem af Landbrug & Fødevarers primærbestyrelse. De primære arbejdsområder i organisationsarbejdet har været planteproduktion, færdsel og arbejdsmiljø.