Abonnementsartikel

Landmændene har købt ekstra ind af bestemte plantebeskyttelsesmidler, der kan bruges som "resistensbrydere".

Resistent ukrudt bliver et stadig større problem i landbruget. Ukritisk anvendelse af de billigste plantebeskyttelsesmidler vil forstærke tendensen. Derfor har danske landmænd købt ekstra ind af bestemte plantebeskyttelsesmidler, der kan bruges som ?resistensbrydere? og som med en ny afgiftsmodel nu er blevet dyrere.

Det skriver Videncenter for Landbrug.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I løbet af de seneste år er der på de danske marker sket en markant stigning i antallet af tilfælde, hvor bestemte typer ukrudt er blevet resistent overfor sprøjtemidler.

Det viser test, gennemført af Aarhus Universitet på baggrund af frøprøver, der er indsendt af landmænd og landbrugskonsulenter fra hele landet.

- Resultaterne giver bestemt grund til bekymring, da vi ved, at resistens overfor ukrudtsmidler er et velkendt problem i andre lande, som eksempelvis England, hvor landmændene virkelig slås med dette fænomen, siger Jens Erik Jensen, landskonsulent i Videncentret for Landbrug, Planteproduktion.

Ifølge ham er det også en af årsagerne til at den netop offentliggjorte bekæmpelsesmiddelstatistik fra Miljøstyrelsen viser en stigning i salget af plantebeskyttelsesmidler fra 2011 til 2012.

-Regeringens nye afgiftsmodel, der trådte i kraft i juli i år, betyder, at visse ukrudtsmidler, der i dag bruges som "resistensbrydere", er blevet meget dyrere. Derfor har landmændene købt ekstra ind af disse midler, forklarer han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Få valgmuligheder kan betyde mere resistens

Jens Erik Jensen frygter at den nye afgift kan få negative konsekvenser i form af et meget ensidigt valg af plantebeskyttelsesmidler og som følge heraf en stærkt forøget forekomst af resistens.

- Årsagen til alvorlige resistensproblemer er, at der i ukrudtsbestande er enkelte individer, der genetisk er resistente mod et ukrudtsmiddel. Bekæmpes ukrudtet konsekvent med dette middel eller midler med samme virkemekanisme i planterne, så kan de resistente individer komme til at dominere bestanden.

Og det kan blive et alvorligt problem for de danske landmænd.

- I Danmark er der stramme regler for, hvilke midler der må bruges i ukrudtbekæmpelsen og dermed er der begrænsede muligheder for at vælge mellem midler med forskellige virkemekanismer til at slå ukrudtet ned med. Samtidig er der tegn på, at flere af ukrudtsarterne viser resistens over for flere midler, så det bliver vanskeligt at lave en effektiv bekæmpelse, siger Jens Erik Jensen.