Abonnementsartikel

Miljøstyrelsen har besluttet, at flytning af kalve ligger under bagatelgrænsen. Dermed bortfalder krav om anmeldelse og godkendelse.

Ifølge Miljøministeriet anses flytning af kalve nu som en bagatel - forudsat, at ændringen opfylder Miljøklagenævnets bagatelgrænse. Det fremgår af Landmand.dk - Kvæg.

Med den nye vejledning har landmanden dermed fået frihed til selv at vurdere, om og hvornår det vil være formålstjenligt at flytte sine kalve.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sidst i august kunne VFL Kvæg meddele, at det var lykkedes at få gennemført en ændring, som betød, at kalve kunne flyttes inden for samme ejendom alene på baggrund af en anmeldelse og altså ikke - som hidtil - krævede en miljøgodkendelse.

Nu har Miljøstyrelsen imidlertid vedtaget, at flytning af kalve anses for at ligge under bagatelgrænsen. Dermed er flytning af kalve hverken omfattet af anmeldelses- eller godkendelseskrav. Ligeledes er det heller ikke et krav, at kalvene skal være syge, for at man må flytte dem. Det fremgår af den nye vejledning om flytning af kalve, som Miljøstyrelsen netop har udsendt. Her fremgår det også, at der ikke er nogen begrænsninger i forhold til, hvor kalvene kan flyttes hen - det skal blot foregå inden for samme husdyrbrug.

Kræver kommunal vurdering

- Vi er glade for dette fremskridt, fordi landmanden nu har langt større frihed til selv at kunne vurdere relevansen af at flytte sine kalve, mener konsulent Morten Lindgaard Jensen, VFL Kvæg. Han understreger dog, at forudsætningen for en flytning er, at den opfylder de betingelser, som er beskrevet i afsnittet "Miljøklagenævnets bagatelgrænse for bygningsmæssige ændringer".

- Den nye vejledning lever virkelig godt op til vores ønsker, fordi den omhandler kalve generelt. Samtidigt fremgår det, at det gælder inden for samme husdyrbrug, hvilket gør det meget mere pragmatisk og fleksibelt, end hvis flytningen kun må ske til eksisterende stalde, forklarer Morten Lindgaard Jensen. Han understreger samtidigt, at der er tale om en bagatel, som kræver en kommunal vurdering.

- Jeg håber, at kommunerne kan se hensigten med dette hensyn til kalvene og dermed giver landmanden en sagsbehandling til gavn for dyrevelfærden og kalvesundheden, lyder det fra konsulenten.