Abonnementsartikel

Er det de danske unge, som er dovne og ikke forstår at yde det, der forventes, eller er der landmændene, der ikke tilbyder de attraktive jobs, som de skilter med?

Det billede, som vi tit bruger, når vi skal sælge landbruget som en attraktiv arbejdsplads, er et arbejde, hvor der er stor frihed og masser af ansvar.

Der bliver tit tegnet et billede af et job, som ikke er ensformigt, og som giver masser af frisk luft.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Man får muligheden for at arbejde med dyr og store maskiner, og der er frihed til at bruge tid til gåture hen over markerne eller til at nusse dyrene bag øret.Men spørgsmålet er, om det er en korrekt jobbeskrivelse, eller er det et forvrænget billede af, hvad der foregår derude?

Trivielt arbejde

En typisk arbejdsdag i en svineproduktion bærer præg af en meget effektiv og strømlinet arbejdsplanlægning.

De enkelte arbejdsfunktioner gøres ens hver gang, og det er ofte også de samme personer, som udfører dem.

Det eneste, som kan ødelægge rytmen, er, hvis en af alle de styringscomputere, som sørger for fodring, ventilation, gyllehåndtering, sortering og lignende, går i stykker.

Den enkelte medarbejder har altså de samme rutiner dag for dag og uge for uge. Den eneste friske luft, man får som medarbejder, er den, der kommer ind igennem ventilationsanlægget, og det eneste sollys, man får, er igennem de staldvinduer, der dog ofte er i svinestalde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Selvom det ovenstående er skitseret lidt groft, så er det ikke desto mindre det billede, som i noget højere grad møder de unge, når de får arbejde i svinestalden.

Hvis fejl er det?

Mange landmænd har beskrevet, at de vælger østeuropæere, da de med dem er sikre på, at de får stabil arbejdskraft, som møder hver dag til tiden, ikke brokker sig over arbejdet og gør, hvad chefen siger.

De oplever, at danske unge hurtigt mister motivationen og lysten, hvilket tit fører til, at de møder for sent og får mange sygedage. Samtidig oplever de tit brok over de lidt mindre attraktive opgaver som for eksempel staldvask.

Men er det kun de unge, der fejler? Forstår vi i høj nok grad at møde de unge der, hvor de er, og tilbyde dem vilkår, som de føler, de er blevet lovet? Eller giver vi dem i virkeligheden det modsatte af, hvad vi stiller op for dem som tilbud?

Vi skal være mere ærlige om, hvad et arbejde i en svinestald indebærer. Det fører aldrig noget godt med sig at oversælge det med fine ord, som efterfølgende ikke holder vand.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Læs mere i Hyologisk, som udkommer den 1. november. Har du abonnement på bladet, kan artiklen desuden læses på www.hyologisk.dk. Ikke-abonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til artiklen.

Der kan bestilles abonnement på www.hyologisk.dk eller 7620 7970.